Zondagsnieuws voor 1 oktober 2023

Kerkdienst zondag 1 oktober 2023, 

Oldemarkt:     9.30 uur Ds. E.H. Jans. Israëlzondag, m.m.v.  

                       Muziekteam+ en orgel, koffiedrinken na de dienst.

                       Ook tienerdienst.

Collectes: 1e Israëlwerkgroep; 2e  College van Kerkrentmeesters; Uitgang: Israëlwerkgroep.

Livestream: Hans Bult

Zondagsschool: Dave Prins & Linde de Graaf

Kinderoppas: Monique van Dongen

Israëlzondag 1 oktober

In de dienst zal deze morgen, waarin Israël centraal zal staan, ds. Egbert Jans voorgaan m.m.v. het muziekteam(+) en organist Henk Braad. De collecte in de dienst is voor ons beveiligingsproject voor Rechalim in Israël en bij de uitgang voor het project via christenen voor Israël: Steun Arabische christenen in Nazareth. Dominee Saleem Shalash is voorganger in Nazareth van de ‘Home of Jesus the King Church’. Vanuit zijn gemeente wordt veel humanitaire hulp gegeven aan gemeenteleden, maar ook aan Joden en moslims die in de buurt wonen. Speciaal voor de Oekraïense vluchtelingen die sinds 2021 Israël binnenkomen, helpt de gemeente van ds. Saleem met de eerste levensbehoeften.   

De Israëlwerkgroep nodigt u uit om na de dienst mee te gaan naar “de Ontmoeting” voor een kop koffie/thee of limonade met…  en om een maaltijd te hebben met elkaar. Het leek ons fijn om met elkaar te eten en hopen op veel animo. Het is de bedoeling dat wij voor soep en stokbrood zorgen en dat u iets meeneemt voor de maaltijd op de manier van “potluck”. Te denken valt aan een eenvoudige salade, rauwkost, rijst- aardappel- vlees -of pastasalade, fruit, belegde broodjes, zoete- of hartige taart of een borrelhapje, een lekker nagerechtje enz. Het hoeven echt geen 3 sterren gerechten te zijn het mag heel eenvoudig of gekocht zijn. Als we iets meenemen voor onszelf + 2 andere gasten dan is er voor iedereen meer dan genoeg. 

Iedereen van harte welkom jong en oud!

Kerkdienst zondag 8 oktober 2023, 

Paasloo:     9.30 uur Ds. E.H. Jans. afscheid / bevestiging ambtsdragers

Collectes: 1e PDC Herberg; 2e  College van Kerkrentmeesters; Uitgang: instandhouding gebouwen.

Livestream: Sjaco Bouwer

Zondagsschool: Janine Damhuis

Kinderoppas: Regien Mendel

Kerkklanken

Er staat weer een nieuwe Kerkklanken op de website.

Er een klein foutje geslopen in Kerkklanken over het groothuisbezoek m.b.t. de dagen. De data zijn wel goed maar de dagvermelding niet: Het zijn woensdag 11 oktober (i.p.v. dinsdag) en dinsdag 21 nov (i.p.v. donderdag).

GROOTHUISBEZOEK woensdag 11 oktober 2023!

Groothuisbezoek is ooit in het leven geroepen om naast de 

zondagse eredienst en incidenteel bezoek de mogelijkheid te 

bieden om als gemeente eenmalig een keer bij elkaar te komen omeen thema te bespreken. Dat geloofsthema voor dit groothuisbezoek is: ‘de kerk, dat zijn wij’ ! 

Op woensdag 11 oktober 2023 komen wij om 19.30 uur deze 1e groothuisbezoekavond bij elkaar in De Ontmoeting.

U kunt zich opgeven bij: ds. Jans, mevr. Kramer of één van de 

ouderlingen: ds. Jans,  tel: 0561-750902, mail: ds.jans@hgop.nl

mw. Kramer, tel: 06-30016897 mail: heidi.kramer@hgop.nl

Trijntje de Jonge tel: 06-21851464 mail: trijntjedejonge@gmail.com

Lubbert  Buijert,  tel: 0561-451391, mail:  labuijert@gmail.com

Astrid Elzenaar tel: 06-12873488, mail: amlbromlewe@gmail.com

I.v.m. de catering vragen wij u om zich op te geven; dat zou fijn

zijn. Hartelijk dank en in elk geval bent u van harte welkom op deze 1e groothuisbezoekavond, woensdag 11 oktober a.s.! 

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. 

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en CvK.

Agenda

Maandag 2 oktober: Vergadering Kerkrentmeesters in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur

Dinsdag 3 oktober: Studie Hebreeënbrief in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur.

Woensdag 4 oktober: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Donderdag 5 oktober: Training Leerling zijn. Om 19.30 uur in de Ontmoeting.

Vrijdag 6 oktober: Teambuilding kerkenraad. Aanvang 19.00 uur in de Ontmoeting.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Agenda

Dinsdag 3 oktober:                Catechisatie jeugd 12-16 jaar. Van 19.00-19.45 uur in de Ontmoeting.

Verslag van de Startdienst 24 september 2023.

Het thema van deze zondag was “Ga(je) mee. Het nieuwe thema voor het komend winterseizoen. Als inleiding op het thema was de vraag aan oud en jong: “Wanneer je op reis zou gaan wie neem je dan graag mee? De één neemt zijn vader of moeder mee, de ander een bekende voetballer en nog weer een ander zijn hond. 

Het bekende verhaal uit de Bijbel van Jezus, die achter bleef in de tempel en later gezocht werd door zijn ouders, werd door leerkrachten en kinderen uitgespeeld.  

Het verhaal van de Nerflanders werd verteld door pastor Esther Pierik terwijl kinderen voorwerpen omhoog mochten houden. Verschillende liederen werden door het kinderkoor ”De Willibrordzangertjes” gezongen. 

Er werd in de dienst gecollecteerd voor stichting “Present”. En deze collecte heeft het mooie bedrag van € 257,65 ( + gift  € 20,00 via de bank) opgebracht! De collecte bij de uitgang voor de onkosten bracht € 139,00 op. Na afloop was er gelegenheid voor een kopje koffie, thee of limonade en de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten.

De bloemen  namens de kerken en scholen zijn gegaan naar: Dhr J. Hartwig, dhr. Wilfred Meijerink,mevr. Schoemaker, Mevr. Kingma en fam. De Wagt.

Kinderen van  het koor, “De Ark”en “Bernardus” en gastkinderen: super bedankt voor jullie bijdrage in de dienst.

Namens de startdienstcommissie, Hieke v.d.Valk

Herdenking Kamp It Petgat, 2 oktober

Blesdijke (gemeente Weststellingwerf) kent een belangrijke maar vergeten geschiedenis. Het dorp huisvestte één van de ruim 40 werkkampen waar tijdens de Tweede Wereldoorlog joodse mannen in opdracht van de nazi’s dwangarbeid verrichten. Kamp It Petgat in Blesdijke is daar één van; er werkten zo’n 175 joodse gevangenen. Dit kamp was uniek omdat het fungeerde als strafkamp voor joodse mannen uit de andere werkkampen.

In feite diende de werkkampen als de ‘wachtkamer’ van het doorvoerkamp Westerbork. In de nacht van 2 op 3 oktober 1942 werden de gevangenen uit Kamp It Petgat, net als de joden uit andere kampen, naar Westerbork afgevoerd. Vandaar gingen ze met hun familie op transport naar Auschwitz of een ander concentratiekamp. Slechts weinigen overleefden.

Deze gebeurtenis wordt jaarlijks op 2 oktober in kamp It Petgat herdacht. De herdenking start bij het monument aan de Nijksweg (nr.34). Daarna wandelen de aanwezige in stilte naar het voormalig kampterrein voor het vervolg van het programma, dat voor iedereen vrij toegankelijk is.

Programma herdenking Kamp It Petgat

16:00  Kransleging door o.a. burgemeester Van de Nadort; leerlingen OBS de Blesse leggen bloemen bij 

het monument; wandeling in stilte van de Nijksweg naar het Kamp.

Davidster applique patch metallic goud Hanukkah 2 - Etsy Nederland16:30  Maarten Peters zingt ‘De vogels zingen uw naam.’

16:35  Opening Anne Schelhaas, voorzitter bestuur Kamp It Petgat.

16:40   Inleiding André van Nadort, burgermeester Westellingwerf.

16:50   Maarten Peters zingt ‘wat zou ik doen?’

17:00   Toespraak Bertien Minco, Directeur Herdenkingscentrum Kamp Westerbork. 

17:15   Bijdragen leerlingen OBS De Blesse en docent Linde College Wolvega

17:25   Maarten Peters zingt ‘Bevroren tranen’.

17:30   Toneelvoorstelling ‘Sjiwwe voor Sobibor’.

17:45   Maarten Peters zingt ‘Laat mij niet verloren zijn’.

17:50   Kaddisj (joods gebed, onder meer uitgesproken bij het begraven en herdenken van overledenen).

17:55   sluiting Anne Schelhaas.

De instrumentale muziek ‘Namen’, aan het begin en einde van de herdenking, is een compositie van Maarten Peters en is net als alle andere muziek een onderdeel van Liederen cyclus “bevroren tranen”.

Einde programma en mogelijkheid tot napraten.

Israël-zangavond in Oldemarkt  

Op vrijdag 20 oktober 2023 is er in Oldemarkt een Israël-zangavond met het Emmeloords mannenkoor o.l.v. Johan Bredewout en het duo Reprise in Time uit Gauw. De organist van de avond is Teun Hoen en Tjerko van der Wouden zal een overdenking houden. De zangavond vindt plaats in de Hervormde Kerk Oldemarkt, Marktplein 7, 8375 AZ Oldemarkt. Aanvang om 20:00 uur, toegang is gratis. Er is verkoop van producten uit Israël.

CONGRES OVER ‘BIJBEL & WETENSCHAP’ IN HARDINXVELD-GIESSENDAM

• Op 21 oktober 2023 D.V. organiseert Fundamentum een congres ‘Bijbel & Wetenschap’ in ‘De Bron’ te Hardinxveld-Giessendam. 

• Verwondering over Gods schepping is het thema. 

• Tien gepromoveerde wetenschappers spreken over theologie, medische ethiek en natuurwetenschap. 

• Ter bestrijding van de onkosten wordt een entree 10 euro (7,50 voor studenten) gevraagd. 

• Het congres is ook kosteloos thuis te volgen via de livestream. 

• Meer informatie is te vinden via www.oorsprong.info/congres. HARDINXVELD-GIESSENDAM – 

Gods schepping en menselijke verwondering zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. De schoonheid en complexiteit van het Boek der Natuur doet ons duizelen. Het bestuderen hiervan laat ons met een oude dichter uitroepen: ‘Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en de zoon des mensen, dat Gij hem bezoekt?’ Deze scheppingsverwondering is het ultieme doel van het congres ‘Bijbel en Wetenschap 2023’. Dit congres, met een tiental gepromoveerde wetenschappers, wordt georganiseerd door Fundamentum. Tot eer van onze Schepper en tot heil van de naaste, dat is de wens van de organisatie. Het congres wordt op 21 oktober 2023 D.V. georganiseerd in De Bron aan de Maasstraat 1 te HardinxveldGiessendam.