Zondagsnieuws 6 november 2022

Kerkdienst zondag 6 november 2022

Paasloo:       9.30 uur Ds. E.H. Jans. Viering Heilig Avondmaal; koffiedrinken na de dienst.                           

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen.

Livestream: Aron Bouwer

Zondagsschool: Annie Prins

Kerkdienst zondag 13 november 2022 

Oldemarkt:    9.30 uur Pastor André van Boven             Oecumenische dienst in RK                      

Collectes:  Zr. Lies op de Weegh.

Paasloo:       9.30 uur Ds. E.H. Jans.                          

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen.

Livestream: Jelmer Trox

Zondagsschool: Henriëtte Jans en Linde de Graaf

Jeugddienst 27 november

De jeugddienst van 20 november is verschoven naar 27 november om 19.00 uur ’s avonds. Voorganger is ds. J. Duijster uit Creil. U bent van harte welkom!

Kerkklanken

Er staat weer een nieuw nummer van Kerkklanken op de website.

Kerstkaartenverkoop Zondagsschool 

Zondagsschool ’t Scheepke onder Jezus’ Hoede gaat dit jaar doosjes van 10 kerstkaarten verkopen om in hun onkosten te voorzien. In de doosjes zitten 2 motieven. Er is keuze uit 2 soorten tekst op de kaarten is: Gezegende Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar of Goede Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar. Prijs € 2,50 per doosje. U kunt de doosjes bestellen via: zondagsschool@hgop.nl onder vermelding van uw naam, adres en gewenst aantal doosjes. Of via tel.nr. 06-55801872 (Annie Prins). 

Betaling kan contant of via overmaken op rekening NL59 RABO 0361 2465 87 t.n.v. Zondagsschool Oldemarkt.    

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. 

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en CvK.

Agenda

Maandag 7 november: Vergadering college van kerkrenmeesters: Aanvang 20.00 uur in de Ontmoeting.

Maandag 7 november: (Jonge) ouders gespreksgroep. Aanvang 20.00 uur bij mw. Kramer in Emmeloord.

Dinsdag 8 november: Studie Romeinenbrief. Aanvang 20.00 uur in de Ontmoeting.

Woensdag 9 november: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Agenda

Maandag 7 november:           Bijbellezing in de Landerijen. Aanvang 19.00 uur

Dinsdag 8 november: Catechisatie 12-16 jaar. Aanvang 19.00 uur in de Ontmoeting.

Donderdag 17 november:   19.30 uur. Gebedsdienst Oekraïne in Herv. kerk

Donderdag 1 december:      19.30 uur. Gebedsdienst Oekraïne in  RK kerk

Donderdag 15 december:    19.30 uur. Gebedsdienst Oekraïne in Prot. Gemeente

Collecte Heilig Avondmaal Landerijen

De collecte tijdens de viering van het Heilig Avondmaal in de Landerijen op dinsdag 1 november heeft € 49,75

opgebracht. Hartelijk dank voor uw aandeel hierin!

De Dorcas Voedselactie 

Deze wordt altijd in de week rondom Dankdag voor gewas en arbeid georganiseerd. Dit jaar is dat van 30 oktober tot en met 6 november. Omdat de actie in 2020, vanwege Corona, anders moest, heeft Dorcas veel geleerd omdat opeens alle producten lokaal moesten worden gekocht! De reacties van mensen toen ze een pakket kregen met producten die ze kenden waren geweldig! Ze vonden het fijn dat er lokale versproducten in zaten. Het zijn producten die ze kennen. Bovendien is Dorcas zo flexibeler in het samenstellen van een pakket en kan men deze meer afstemmen op de behoefte die er is. Ook kunnen ze zo geld werven voor bijvoorbeeld trainingen en extra ondersteuning zodat onze hulp straks niet meer nodig is. 

Zowel de pakketten die eerder met hulp van geld in Nederland werden gekocht, als de gevulde emmers, die lokaal zijn ingezameld, kennen een brede groep van ontvangers. Het voedsel wordt gegeven aan ouderen en ook aan kinderen in de programma’s van Dorcas. Waar mogelijk worden de pakketten ook verspreid onder ouderen die niet in een programma van Dorcas worden ondersteund. Ook andere doelgroepen worden met voedselpakketten gesteund, bijvoorbeeld gezinnen die een bemoediging kunnen gebruiken. De voedselpakketten worden ingekocht en verspreid in Albanië, Roemenië, Moldavië en Oekraïne.

Het voedsel dat dankzij de Dorcas Voedsel Actie kan worden gekocht wordt is een bemoediging voor de ontvanger en gaat samen met persoonlijke aandacht. Dorcas koopt voor 15 euro voedsel én we zamelen geld in voor de toekomst van duizenden mensen. De producten koopt Dorcas in de landen zelf in. Dan kan men versproducten kopen en stimuleert men de economie. Vrachtwagens hoeven niet meer helemaal uit Nederland te komen. Dat is natuurlijk beter voor het milieu.

Ook wij gaan weer meedoen met de Dorcas Voedselactie! We organiseren met Dankdag een collecte. Ook kunt u via de bekende bankrekeningnummers van de kerken en via de site van Dorcas een bedrag overmaken Ook kunt u online een collectebus aanmaken: op www.dorcas.nl/collectevoorvoedsel. Wij hopen dat u allemaal meedoet zodat heel veel mensen van een voedselpakket kunnen worden voorzien! De Dorcas Voedselactie gaat online de hele maand november door. In principe heeft Dorcas besloten de actie ook in de toekomst niet meer met fysieke producten te organiseren. 

Oecumenische viering. “Komt vrienden, neem mijn hand”:

Een uitnodiging voor u allen om de Oecumenische Viering mee te mogen maken op zondag 13 november 2022 om 09.30 uur in de R.K. Willibrorduskerk te Oldemarkt.

Wij treden biddend in uw licht, 

op U is onze hoop gericht,

die alles wat op aarde leeft

te allen tijd uw liefde geeft.

Voorganger in deze dienst is pastor André van Boven. Het Ceciliakoor en Olga Tovkach nemen het muziekgedeelte voor hun rekening. Er is één collecte; deze wordt bij de uitgang gehouden en is bestemd voor Zuster Lies Op de Weegh. Zij schrijft: ”Het is geweldig dat jullie aan mij denken, al meerdere keren heb ik wat mogen inzenden, daarvoor hartelijk dank! Ons Centrum maakt al sinds de jaren dat wij daar werkzaam waren “MUSALAC“ dat is een voeding voor kinderen die ondervoed zijn, kinderen die geen moedermelk ontvangen, wezen enz. enz. Die voeding was ontworpen door een Ned. Dokter die het ook bij ons in het centrum van de gehandicapten heeft geleerd. Het was een eenvoudige methode. Er was voor nodig: soja, mais, sorgho, een beetje melkpoeder en wat suiker. De granen werden eerst door de gehandicapten uitgezocht opdat er geen steentjes of blaadjes in zaten. Dan werd dat gewassen, gedroogd op matten en dan gemalen. Een hele drukte ‘s morgens. Als het gemalen was werd het in zakjes van 1,5 of 1 kg. gedaan, dicht geseald en er kwam een etiketje op wat er in zat en… de datum. Dat liep geweldig en ook in de oorlogstijd zijn er tonnen en zakken vol weggedragen, daar waar het nodig was. Maar nu is er een zeer groot probleem, ze kunnen bijna niet aan mais en soja komen, dit in verband met de oorlog in Oekraïne. Een tweede reden is de lange droogte in Burundi, waardoor de granen niet goed zijn opgekomen. Die arme landen zijn heel vaak de dupe van alles. Wij klagen hier al dat alles zo duur wordt, maar wat moeten die mensen daar als ze dit noodzakelijk voedsel niet meer kunnen leveren omdat de granen niet meer te krijgen of niet meer te betalen zijn. Zo zullen weer veel mensen nog méér ondervoed raken en velen zullen sterven van honger. Elke gift groot of klein kan helpen om ook daar weer wat meer mensen te voorzien van dit noodzakelijk voedsel. Naast bruine bonen voor de volwassenen is de “MUSALAC“ het voedsel voor de zieke en hulp behoeftige kinderen. Bij voorbaat heel hartelijk dank voor uw gulle bijdrage, daar zal zegen op rusten. Met dankbare en vriendelijke groeten, Lies.”

((Mocht u onverhoopt de dienst niet bij kunnen wonen en toch een bijdrage willen geven dan kan dit op NL86RABO 0147 606 608 t.n.v. Missieprocure Sittard))

Na afloop van deze oecumenische dienst is er gelegenheid om in de pastorie samen te komen onder het genot van een kop koffie of thee!! Oecumenische werkgroep Oldemarkt