Zondagsnieuws 24 september 2023

Kerkdienst zondag 24 september 2023, Startdienst

Oldemarkt:     9.30 uur Mw. E. Pierik uit Steenwijk. Gezamenlijk in de RK-kerk

Thema: Ga mee.

Collecten: Present (voor kinderen, die door omstandigheden geen geld hebben om verjaardag te kunnen vieren) en Onkosten van deze dienst.

Livestream: startdienst wordt niet met beeld uitgezonden maar is wel te beluisteren via Kerkomroep.nl (via de link https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21196)

Kinderoppas in de pastorie: Jansje Koopman

*M.m.v. kinderkoor ”De Willebrodjes” o.l.v. Angela Meijerink    

**Na afloop wordt een ieder van harte uitgenodigd voor een kopje koffie, thee of glas limonade, buiten op het plein voor de kerk. Bij regen in de pastorie.

Kerkdienst zondag 1 oktober 2023, 

Oldemarkt:     9.30 uur Ds. E.H. Jans. Israëlzondag, m.m.v. muziekteam en orgel, koffiedrinken na de dienst.

Collectes: 1e Israëlwerkgroep; 2e  College van Kerkrentmeesters; Uitgang: instandhouding gebouwen.

Livestream: Hans Bult

Zondagsschool: Dave Prins & Linde de Graaf

Kinderoppas: Monique van Dongen

Israëlzondag 1 oktober a.s.

In de dienst zal deze morgen, waarin Israël centraal zal staan, ds. Egbert Jans voorgaan m.m.v. het muziekteam(+) en organist Henk Braad.

De collecte in de dienst is voor ons beveiligingsproject voor Rechalim in Israël en bij de uitgang voor het project via christenen voor Israël: Steun Arabische christenen in Nazareth. Dominee Saleem Shalash is voorganger in Nazareth van de ‘Home of Jesus the King Church’. Vanuit zijn gemeente wordt veel humanitaire hulp gegeven aan gemeenteleden, maar ook aan Joden en moslims die in de buurt wonen. Speciaal voor de Oekraïense vluchtelingen die sinds 2021 Israël binnenkomen, helpt de gemeente van ds. Saleem met de eerste levensbehoeften.   

De Israëlwerkgroep nodigt u uit om na de dienst mee te gaan naar “de Ontmoeting” voor een kop koffie/thee of limonade met…  en om een maaltijd te hebben met elkaar. Het leek ons fijn om met elkaar te eten en hopen op veel animo. Het is de bedoeling dat wij voor soep en stokbrood zorgen en dat u iets meeneemt voor de maaltijd op de manier van “potluck”. Te denken valt aan een eenvoudige salade, rauwkost, rijst- aardappel- vlees -of pastasalade, fruit, belegde broodjes, zoete- of hartige taart of een borrelhapje, een lekker nagerechtje enz. Het hoeven echt geen 3 sterren gerechten te zijn het mag heel eenvoudig of gekocht zijn. Als we iets meenemen voor onszelf + 2 andere gasten dan is er voor iedereen meer dan genoeg. 

Iedereen van harte welkom jong en oud!

Kerkklanken

Er staat weer een nieuwe Kerkklanken op de website.

Er een klein foutje geslopen in Kerkklanken over het groothuisbezoek m.b.t. de dagen. De data zijn wel goed maar de dagvermelding niet: Het zijn woensdag 11 oktober (i.p.v. dinsdag) en dinsdag 21 nov (i.p.v. donderdag).

Pastoraat

Mevrouw. W. Hoekema uit Oldemarkt is op 6 september jl geopereerd aan haar heup, helaas kreeg ze daarna wat hart- en longproblemen, waardoor ziekenhuisopname langer duurde. Maandag 18 september is zij naar het revalidatiecentrum bij ziekenhuis Heerenveen gegaan voor verder herstel en revalidatie.

Op 13 september jl heeft de heer J. Kraak uit Oldemarkt een heupoperatie ondergaan, wat voorspoedig is verlopen en hij inmiddels weer thuis is. Ook voor hem volgt revalidatie!

Afgelopen dinsdag 19 september is mevrouw V. Visserman uit Oldemarkt geopereerd aan haar enkel. Er is een botsplinter verwijderd en de enkelband ingekort en verstevigd. Ook zij is inmiddels weer thuis. Ze mag er twee weken niet op staan en er zit gips om, daarna revalidatie. 

Alle zieken wensen wij sterkte en beterschap en willen we -als gemeente- hen gedenken in onze gebeden!

Uitnodiging Open Huis 30 september a.s.

Wees Van Harte Welkom op ons Open Huis voor de verkoop van Israëlproducten. Israël bestaat 75 jaar! Er zijn weer prachtige producten te bewonderen. 

Zaterdag 30 september van 10.00-16.00 uur. In gebouw “de Ontmoeting”, Marktplein 9 Oldemarkt.

Kom gezellig en vrijblijvend eens langs!

Israëlconsulente Janny Bouwer 0561-452171 of fambouwer@ziggo.nl,  (israelwinkel.nl)

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. 

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en CvK.

Agenda

Maandag 25 september: Gemeente Groei groep ouderen bij Grietje Visser, Zwartehofslaan 27. Aanvang 9.30 uur. Mocht u willen aansluiten dan bent u van harte welkom. Voor meer informatie kunt u terecht bij mw. Kramer 06-30016897

Dinsdag 26 september: Vergadering Moderamen. Aanvang 20.15 uur in de Ontmoeting

Woensdag 27 september: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Donderdag 28 september: Training Leerling zijn. Om 19.30 uur in de Ontmoeting.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Youth With A Mission on tour in Steenwijk

Op zaterdagavond 30 september a.s. bezoekt Nieck Plantenga Het Baken in Steenwijk. U bent van harte uitgenodigd om deze avond mee te maken. Nieck gaat ons meenemen in zijn werk en missie in Roemenië. Nieck (44 jaar) is getrouwd met Emma en heeft 3 kinderen. Na een roerige periode is hij in contact gekomen met de Heer en kwam hij tot geloof. Vanuit zijn geloof belandde hij in zijn zendingswerk in Roemenië, alwaar hij meehelpt om Gods Woord te verspreiden. Tevens helpt hij de lokale bewoners met het opbouwen van goede en menswaardige woningen. Nieck heeft bij zijn huis een gastenverblijf gebouwd, waar hij groepen kan ontvangen die willen meehelpen om dingen op te bouwen. Youth With A Mission internationaal (YWAM) omvat duizenden mensen en honderden bedieningen in nagenoeg ieder land op de wereld. Altijd gaat ons hart ernaar uit God (beter) te leren kennen en Hem onder de mensen bekend te maken. Voor meer informatie: Jan Lolkema Mail: lolkema1975@gmail.com. Zaterdag 30 september 2023 aanvang: 19:30 uur Locatie: gebouw Baptistengemeente ‘Het Baken’, Kerkstraat 14 in Steenwijk.

CONGRES OVER ‘BIJBEL & WETENSCHAP’ IN HARDINXVELD-GIESSENDAM

• Op 21 oktober 2023 D.V. organiseert Fundamentum een congres ‘Bijbel & Wetenschap’ in ‘De Bron’ te Hardinxveld-Giessendam. 

• Verwondering over Gods schepping is het thema. 

• Tien gepromoveerde wetenschappers spreken over theologie, medische ethiek en natuurwetenschap. 

• Ter bestrijding van de onkosten wordt een entree 10 euro (7,50 voor studenten) gevraagd. 

• Het congres is ook kosteloos thuis te volgen via de livestream. 

• Meer informatie is te vinden via www.oorsprong.info/congres. HARDINXVELD-GIESSENDAM – 

Gods schepping en menselijke verwondering zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. De schoonheid en complexiteit van het Boek der Natuur doet ons duizelen. Het bestuderen hiervan laat ons met een oude dichter uitroepen: ‘Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en de zoon des mensen, dat Gij hem bezoekt?’ Deze scheppingsverwondering is het ultieme doel van het congres ‘Bijbel en Wetenschap 2023’. Dit congres, met een tiental gepromoveerde wetenschappers, wordt georganiseerd door Fundamentum. Tot eer van onze Schepper en tot heil van de naaste, dat is de wens van de organisatie. Het congres wordt op 21 oktober 2023 D.V. georganiseerd in De Bron aan de Maasstraat 1 te HardinxveldGiessendam.