Zondagsnieuws 21 april 2024

Kerkdienst zondag 21 april

Oldemarkt: 9.30 uur Ds. E.H. Jans. Jubileum Theun Hoen

                   Er is koffie drinken na de dienst

Let op: Deze dienst is in Oldemarkt. In Kerkklanken staat Paasloo vermeld.

Collecten: 1e Compassion, 2e College van Kerkrentmeesters,

Uitgang: Instandhouding gebouwen

Livestream: Remco Trox

Zondagsschool: Annie Prins                                           

Kinderoppas: Daniëlle Hakvoort

Diaconie collecte 21 april – Compassion

Compassion is een internationale, christelijke kind-sponsororganisatie. Wereldwijd zijn er meer dan 2,3 miljoen kinderen opgenomen in zogenaamde Compassion-projecten.

Compassion werkt altijd samen met de lokale kerk en met lokale medewerkers. Een kind wat deelneemt aan een Compassion-project, wordt gekoppeld aan een sponsor. Een sponsor is betrokken via giften, brieven en gebed. Kinderen die opgroeien in armoede zijn extra kwetsbaar. Door dit project heeft een kind de mogelijkheid om naar school te gaan en zo een vak te leren, ze hebben recht op medische zorg, krijgen een bijbel om zo God te leren kennen. Ook onze gemeente heeft een aantal sponsorkinderen. We bevelen deze collecte van harte bij u aan!

Kerkdienst zondag 28 april

Paasloo: 9.30 uur Mw. H. Kramer-de Jong Emmeloord.

Collecten: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters,

Uitgang: Instandhouding gebouwen

Livestream: Sjaco Bouwer

Zondagsschool: Annie Prins                                           

Kinderoppas: Regien Mendel

Oproepje

In de zomermaanden juni, juli en augustus willen we weer de kerk in Paasloo openstellen voor belangstellenden. Hiervoor hebben we wel vrijwilligers(ters) nodig die voor enkele uurtjes zich als gastvrouw/ gastheer beschikbaar willen stellen. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Mijntje Veenstra telnr. 0613931052 of viamijntjeveenstra55@outlook.com.

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen.

Het banrekeningnummer voor collectemunten is: NL14RABO0361236727. Namens de diaconie en CvK.

Agenda

Maandag 22 april: Vergadering Kerkenraad Aanvang 19.30 uur in de Ontmoeting.

Dinsdag 23 april: Hebreeënkring. Aanvang 20.00 uur in de pastorie.

Woensdag 24 april: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Agenda

Maandag 22 april:                  Bijbellezing in de Landerijen. Aanvang 19.00 uur.

Collecte oecumenische dienst

De collecte tijdens de oecumenische viering van zondag 14 april 2024, die bestemd is voor het werk van Zuster Lies Op de Weegh, is totaal 395,35 euro.  

Kledingverkoop Luttelgeest.

Donderdag 25 April is er weer kledingverkoop in Luttelgeest, we gaan ondanks het weer toch de zomerkleding te voorschijn halen. Als u kleding wil brengen dan kan dat op woensdag 24 April bij Gerda Koning Oosterschie 1-03. Wilt u wel even van te voren bellen dan komt u niet voor een dichte deur te staan. Telefoon 720461 of 0611901383. Alvast hartelijk dank.