Zondagsnieuws 13 november 2022

Oecumenische viering. “Komt vrienden, neem mijn hand”:

Oldemarkt:    9.30 uur Pastor André van Boven. Oecumenische dienst in Katholieke kerk.                      

Collectes:  Zr. Lies op de Weegh.

Voorganger in deze dienst is pastor André van Boven. Het Ceciliakoor en Olga Tovkach nemen het muziekgedeelte voor hun rekening. Er is één collecte; deze wordt bij de uitgang gehouden en is bestemd voor Zuster Lies Op de Weegh. 

(Mocht u onverhoopt de dienst niet bij kunnen wonen en toch een bijdrage willen geven dan kan dit op 

NL86RABO 0147 606 608 t.n.v. Missieprocure Sittard). Na afloop van deze oecumenische dienst is er gelegenheid om in de pastorie samen te komen onder het genot van een kop koffie of thee!! 

Kerkdienst zondag 13 november 2022 

Paasloo:       9.30 uur Ds. E.H. Jans.                          

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen.

Livestream: Jelmer Trox

Zondagsschool: Henriëtte Jans en Linde de Graaf

Kerkdienst zondag 20 november 2022

Oldemarkt:       9.30 uur Ds. E.H. Jans. Laatste zondag kerkelijk jaar.                   

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen.

Livestream: Remco Trox

Zondagsschool: Daniël Oord

Pastoraat

Afgelopen week heeft Arno Harteveld uit Oldemarkt een operatie aan zijn kaak ondergaan. Heel veel beterschap en Gods genezende kracht toegewenst.

Jubileum

Op donderdag 17 november herdenken de heer en mevrouw Thomas uit Oldemarkt, dat zij elkaar 55 jaar geleden het ja-woord gaven. Van harte gefeliciteerd met dit jubileum en Gods zegen op deze dag en voor de toekomst gewenst.

Jeugddienst 27 november

De jeugddienst van 20 november is verschoven naar 27 november om 19.00 uur ’s avonds. Voorganger is ds. J. Duijster uit Creil. U bent van harte welkom!

HGOP.nl is vernieuwd

De website van onze gemeente heeft een nieuwe uitstraling gekregen. Afgelopen zomer is er online een enquête over het gebruik van de oude website beschikbaar geweest en met de resultaten hiervan is er een nieuwe website gebouwd. Hierbij is gekeken naar wat men belangrijk vindt en hoe dit dan zo gebruiksvriendelijk mogelijk gemaakt kon worden. Zo kan men nu onder andere snel de gegevens van de volgende dienst zien en is het menu groter en duidelijker geordend. De vernieuwde website moest wel eerder dan gepland beschikbaar zijn, omdat er vanwege een probleem met de oude website geen toegang meer mogelijk was. De vernieuwde website is dus nog niet helemaal af, maar wel zijn de hoofdzakelijke dingen beschikbaar, zoals het zondagsnieuws en de livestream. Hopelijk bevalt het! Er wordt ondertussen verder gewerkt om de website volledig af te krijgen en een mooie uitstraling te geven. Ook kunt u de online nieuwsbrief weer verwachten in uw mailbox. Bent u hier nog niet voor aangemeld? Dan kunt u zich aanmelden via het menu van de nieuwe website en dan ontvangt u elk weekend het zondagsnieuws in uw mailbox!

Figuranten gezocht!

Hebt u/ heb jij altijd al graag een engel, een herder of misschien wel een Romein willen zijn dan is nu de kans! Tijdens het Kinderkerstfeest op 24 december 2022 willen we als zondagsschool een kerstwandeling gaan maken. Om het een leuke tocht te laten zijn voor de kinderen, zijn we als leiding op zoek naar een aantal gemeenteleden die het leuk vinden om hieraan een steentje bij te dragen. 

Aanmelden kan via zondagsschool@hgop.nl of neem contact op met Janine Damhuis 06-27449734.

Zilverkleurige schalen

In de Ontmoeting worden 2 zilverkleurige schalen gemist. Waarschijnlijk heeft iemand per ongeluk de verkeerde meegenomen tijdens de startdienst of de maaltijd op de Israëlzondag. Mocht u/jij een paar ‘vreemde’ schalen in de kast hebben staan, neem dan even contact op met onze koster Ina Bootsma tel.nr. 06-21933628

Kerstkaartenverkoop Zondagsschool 

Zondagsschool ’t Scheepke onder Jezus’ Hoede gaat dit jaar doosjes van 10 kerstkaarten verkopen om in hun onkosten te voorzien. In de doosjes zitten 2 motieven. Er is keuze uit 2 soorten tekst op de kaarten is: Gezegende Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar of Goede Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar. Prijs € 2,50 per doosje. U kunt de doosjes bestellen via: zondagsschool@hgop.nl onder vermelding van uw naam, adres en gewenst aantal doosjes. Of via tel.nr. 06-55801872 (Annie Prins). 

Betaling kan contant of via overmaken op rekening NL59 RABO 0361 2465 87 t.n.v. Zondagsschool Oldemarkt.

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. 

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en CvK.

Agenda

Maandag 14 november: Vergadering moderamen in de Ontmoeting. Aanvang 19.30 uur.

Woensdag 16 november: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Woensdag 16 november: Toerusting Alpha. Aanvang 20.00 uur in de Ontmoeting.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Agenda

Dinsdag 15 november:           Catechisatie 12-16 jaar. Aanvang 19.00 uur in de Ontmoeting.

Donderdag 17 november:   19.30 uur. Gebedsdienst Oekraïne in Hervormde kerk

Donderdag 1 december:      19.30 uur. Gebedsdienst Oekraïne in Katholieke kerk

Donderdag 15 december:    19.30 uur. Gebedsdienst Oekraïne in Protestantse Gemeente