Toevoeging Zondagsnieuws 26 november 2023

Uitnodiging

Op zaterdag 2 december is er weer “Open Huis” van Israëlproducten.

Van Harte Welkom van 10.00-16.00 uur in de Ontmoeting, Marktplein 9, Oldemarkt.

Kom vrijblijvend eens bij ons binnen voor de mooiste cadeaus voor je familie of vrienden.

Met uw aankoop zegent u Israël, juist nu. Onze steun in welke vorm ook betekent alles voor hen in deze moeilijke tijd.

Israelconsulente: Janny Bouwer-Muis, 0561-452171 / fambouwer@ziggo.nl

Bericht van Jacob en Henny Keegstra:
Wij hebben als ICEJ ( International Christian Embassy Jerusalem) Nederland grote kaarten gestuurd naar Joodse instellingen en hebben fijne reacties teruggekregen. 
Dat horen we ook van mensen in Israël. Mensen hebben het gevoel dat ze in de steek zijn gelaten. 
Doordat wij als ICEJ in Israël zijn en vele contacten hebben, willen we kaarten gaan sturen naar soldaten, naar geëvacueerden vanuit Gaza en het Noorden, etc. 
We willen een kaarten actie beginnen en sturen naar mensen in Israël. Doet u ook mee?  
U kunt de kaarten sturen naar ICEJ Nederland, Postbus 40180, 8004 DD Zwolle. 
Wij sturen deze dan gezamenlijk naar ICEJ Hoofdkantoor In Jeruzalem en die verdelen ze.  
Waar u aan moet denken:
–   Het is een bemoedigingskaart dat ze niet alleen staan en dat wij als christenen voor ze bidden. Het is geen evangelisatiekaart.   
–   Schrijf in het Engels. Bv. You are not alone. We pray for you.  
–   Schrijf je naam op de kaart en dat je uit Holland komt. Geen adres.  
–   Deze kaartenactie duurt tot 1 december. Dan moet het bij ons binnen zijn.  
–   Als je een tekst wilt schrijven, dan graag een bemoedigende tekst uit het OT  bv. Ps 121:4, Ps 125:1,2   
We horen van verschillende kanten bijzondere verhalen van Arabische mensen die een droom/visioen krijgen en daarin Jezus zien. 
Bid dat God Zichzelf verder zal openbaren. Blijf ook bidden voor de Christen Arabieren in Gaza en Israël.


We bevelen deze actie van harte bij u aan.
En wensen u veel zegen toe bij het lezen van deze nieuwsbrief.
De God van Abraham, Izaak en Jakob zij met u!

Hartelijke groeten,
Marco en Hilda Sol