Terugblik: Organist Henk Braad speelt al 50 jaar in de kerken van Oldemarkt en Paasloo

De dienst van 18 september van afgelopen jaar had een speciaal tintje. Deze dienst markeerde namelijk het 50-jarig jubileum van Henk Braad als kerkorganist. Na de dienst werden Henk en zijn vrouw Marijke naar voren geroepen voor een toespraak van Hendrik Elgersma namens de kerkenraad, maar ook om een oorkonde en een gouden draaginsigne met briljant in ontvangst te nemen. Hieronder kunt u deze toespraak lezen en vindt u enkele foto’s gemaakt door Alette Uittenbogaard.

Henk en Marijke,

Dat ik jullie mag toespreken op deze bijzondere zondag, Henk Braad is 50 jaar organist en lang betrokken bij onze gemeente. Het is voor mij ook heel bijzonder dat ik jullie mag toespreken. Ik zal uitleggen waarom.

Ik heb zelf negen jaar koster mogen zijn in de Kerk van Dronryp, waar Henk altijd het orgel nakeek en stemde, soms met Marijke. Henk kwam dan ’s morgens vroeg en ging naar boven naar het orgel dat zette hij aan en ging spelen, dan dacht ik altijd wat kan die man prachtig mooi spelen. Dan vroeg ik nou weet je zeker weer wat je te doen staat vandaag en hij knikte instemmend. Dan gingen we eerst aan de koffie en een praatje. Niet wetende dat wij elkaar hier weer zouden ontmoeten en ook nog als organist van onze gemeente.  

Henk is begonnen als organist in Kalenberg voor de zondagsschool op een harmonium, in het gebouw naast de pastorie.

In 1972 belde Ds. Lieve, Henk zijn vader op, dat Henk moest orgel spelen in de kerk van Kalenberg, want de toenmalige organist Kinie krikke kon het niet meer doen. Henk zij tegen zijn vader, dat heb ik nog nooit gedaan orgel spelen in de kerk. Vader zij tegen Henk dan ga ik met je mee, maar vader had er totaal geen verstand van. Een mooie steun in de rug voor Henk.

Een tijdje later ging Henk ook orgel spelen in Ossenzijl om half tien, en daarna om elf uur in Kalenberg. Henk werd opgehaald door de dominee.

In 1973 gingen Henk en Marijke naar Huins in Friesland ze zijn daar in 1975 getrouwd. Ze kwamen in 1977 weer terug naar Oldemarkt. Henk kwam toen bij slagerij Mulder in de winkel die ook in de kerkenraad zat en zei tegen Henk, nou je hier toch weer woont kun je ook wel weer organist van ons worden. Dat gebeurde dan ook en hoe, 3 diensten op een zondag in Oldemarkt en Paasloo dat duurde ongeveer een jaar.

Ook was Henk betrokken bij de restauratie van het orgel van Paasloo in 1990, hij heeft er goed voor gezorgd dat alles in orde kwam met een extra register.

Op 18 september 2012 was Henk 40 jaar organist en kreeg toen een gouden speld.

Wist u dat Hendrik Braad de opa van Henk ook 43 jaar organist is geweest in Oldemarkt samen met Henk hebben ze 93 jaar als organist gediend.

Henk, wij zijn als gemeente best trots op zo’n goede organist ik hoor vele gemeenteleden die dat zeggen en wil je daarvoor bedanken voor alle inzet en voorbereiding die je als organist hebt. Ook Marijke willen wij gepast bedanken voor alle steun aan jou.

Ik zal jou namens onze gemeente de versierselen uitreiken, dit is een draaginsigne goud met briljant voor 50 jaar organist. Ook hierbij een oorkonde die je vast een mooi plekje geeft.

Beste Henk dat Gods onmisbare zegen nog lang mag rusten op jouw mooie orgelspel en dat onze gemeente er nog lang getuige van mag zijn.

Mag ik voor Henk en Marijke een groot applaus.

Na afloop van de dienst is er gelegenheid om Henk en Marijke te feliciteren in de ontmoeting, op verzoek van Henk graag mondeling zonder handdruk, Henk zit namelijk in een bestraling cyclus en wil graag contact vermijden. Dat respecteren wij uiteraard. Er is gelegenheid om in de ontmoeting na te praten onder het genot van koffie, thee en limonade en wat lekkers. Van harte uitgenodigd.

Hieronder vindt u een link naar het artikel uit de Steenwijker Courant.

https://steenwijkercourant.nl/steenwijkerland/Organist-Henk-Braad-speelt-al-50-jaar-in-de-kerken-van-Paasloo-en-Oldemarkt-27933970.html

Wilt u deze dienst terugkijken? Ga dan naar https://kerkdienstluisteren.nl/kerken/hgop/app/ en zoek naar de dienst van 18 september 2022.