Welkom in de Hervormde Kerk van

Paasloo

Welkom in onze kerk! We zijn verheugd om u te verwelkomen in ons kerkgebouw, een plek waar we samenkomen in geloof en gemeenschap. Op deze pagina vindt u informatie over het kerkgebouw en onze gemeente. Kijk gerust verder!

Geschiedenis

In Paasloo staat de oudste kerk van de Herv. Gemeente. In 1291 werd de buurtschap Paslo en Dodovene al genoemd in de oorkonde van de Groninger Ommelanden en Drente. Omstreeks 1300 richten de bewoners van deze streek een verzoek tot de bisschop van Utrecht om een kapel te mogen stichten. Dit verzoek vond zijn oorzaak in het feit dat men ter kerke ging in Steenwijk, ruim anderhalf uur gaans. In de herfst was Steenwijk onbereikbaar, aangezien het riviertje de AA, ten noorden van Steenwijk, vaak buiten haar oevers trad waardoor Steenwijk onbereikbaar was.
In 1336 was het dan eindelijk zo ver. Er werd een kapel gebouwd die in het eerste kwart van de 16e eeuw werd herbouwd”, in de 17e eeuw werd “gewijzigd” en in 1864 werd ,,hersteld”. De laatste grote restauratie vond plaats in 1953 – 1954.
Deze z.g. “Boerenschuurkerk” past geheel in zijn omgeving. In het koor is een mensa- of altaarsteen ingemetseld gemerkt met vijf kruisjes. Het orgel is geplaatst in 1924. In 1974 was de kwaliteit zodanig verminderd dat het niet meer bespeelbaar was. Na een grote restauratie, 24 jaar later, is het orgel in 1999 weer in gebruik genomen. Jaarlijks bewonderen duizenden belangstellenden dit monument van hout en steen.

Onze gemeente

De Hervormde Gemeente Oldemarkt – Paasloo maakt deel uit van de Protestantse Kerk van Nederland. Als je HGOP binnen de PKN zou willen typeren, dan zou je haar evangelisch-confessioneel kunnen noemen. Confessioneel als het gaat om het belang dat de gemeente hecht aan het belijden van de kerk en evangelisch als je kijkt naar de vormen van gemeenteopbouw en de nadruk op discipelschap en leven in de kracht van de Heilige Geest. 

In de Gemeente ontvangen wij troost in de moeilijke dagen van ons leven, maar we worden ook opgeroepen tot getuigenis en tot het zichtbaar maken van de liefde van God. De Gemeente is in dit alles voorbode van het Koninkrijk van God. Midden in de gebrokenheid van deze wereld is de kerk een gemeenschap van mensen die het eigendom van Christus zijn. Een Gemeente is nooit af of volmaakt, zij is voortdurend bezig te groeien naar wat God met haar bedoelt. We bidden dat de verschillende activiteiten van onze kerk ons daarin zullen helpen: om steeds meer te worden wat we willen zijn. 

Onze kerkdiensten

Op zondagen komen wij samen om 9:30u (tenzij anders aangegeven) in de Hervormde Kerk in Oldemarkt of Paasloo. De diensten zijn ook via een livestream te volgen.

Ook is er ieder zondag zondagsschool voor de kinderen en 1 keer per maand tienerdienst voor tieners. 

Meer info over onze diensten kunt u vinden in de gemeentegids.

Bijdragen

Wilt u iets bijdragen aan onze gemeente? U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers.

Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen.

Nog steeds nieuwsgierig?

Kijk dan gerust verder op onze website of bezoek eens een dienst. Je bent van harte welkom!