Welkom in de Hervormde Kerk van

Oldemarkt

Welkom in onze kerk! We zijn verheugd om u te verwelkomen in ons kerkgebouw, een plek waar we samenkomen in geloof en gemeenschap. Op deze pagina vindt u informatie over het kerkgebouw en onze gemeente. Kijk gerust verder!

Geschiedenis

Uit overlevering weten we dat omstreeks de jaren 1433 een kerk heeft gestaan in de buurtschap IJsselham, ten westen van de huidige kern Oldemarkt. Bij een tweetal grote overstromingen in 1433 en 1552 is er veel schade ontstaan aan deze kerk. In 1794 is de kerk, omdat hij in vervallen staat verkeerde, afgebroken. In 1448 is in Oldemarkt de huidige kerk gebouwd als kapel. Daarvoor gingen de inwoners van Oldemarkt in Paasloo naar de kerk. Omstreeks 1590 kwam er een einde aan het bestaan c.q. gebruik van de kerk door de Katholieke Parochie. 

In 1828 werd een orgel geplaatst in de kerk, waarvan de kosten ongeveer 3.200 gulden waren. In 1850 werd de kerk vergroot. Men nam deze maatregel i.v.m. de uitbreiding van het aantal inwoners en gelijk daarmee het aantal gemeenteleden. Bij het graven van de fundamenten werd aan de arbeiders jenever verstrekt. (Vier flessen voor fl.2,- bij Bate Groen.) De familie Siemerink heeft 80 a 90 jaar het kosterschap vervuld.

In de jaren 1970 – 1973 werd een grote restauratie uitgevoerd waarbij het aangebouwde deel uit 1850 weer werd afgebroken en de kerk in zijn huidige staat werd terug gerestaureerd.
Het tegenwoordige Godshuis voldoet aan zijn verwachtingen en valt op door de zeer goede akoestiek. Naast de kerk bevindt zich het verenigingsgebouw “De Ontmoeting”, waarin alle gemeenteactiviteiten plaats vinden.

Onze gemeente

De Hervormde Gemeente Oldemarkt – Paasloo maakt deel uit van de Protestantse Kerk van Nederland. Als je HGOP binnen de PKN zou willen typeren, dan zou je haar evangelisch-confessioneel kunnen noemen. Confessioneel als het gaat om het belang dat de gemeente hecht aan het belijden van de kerk en evangelisch als je kijkt naar de vormen van gemeenteopbouw en de nadruk op discipelschap en leven in de kracht van de Heilige Geest. 

In de Gemeente ontvangen wij troost in de moeilijke dagen van ons leven, maar we worden ook opgeroepen tot getuigenis en tot het zichtbaar maken van de liefde van God. De Gemeente is in dit alles voorbode van het Koninkrijk van God. Midden in de gebrokenheid van deze wereld is de kerk een gemeenschap van mensen die het eigendom van Christus zijn. Een Gemeente is nooit af of volmaakt, zij is voortdurend bezig te groeien naar wat God met haar bedoelt. We bidden dat de verschillende activiteiten van onze kerk ons daarin zullen helpen: om steeds meer te worden wat we willen zijn. 

Onze kerkdiensten

Op zondagen komen wij samen om 9:30u (tenzij anders aangegeven) in de Hervormde Kerk in Oldemarkt of Paasloo. De diensten zijn ook via een livestream te volgen.

Ook is er ieder zondag zondagsschool voor de kinderen en 1 keer per maand tienerdienst voor tieners. 

Meer info over onze diensten kunt u vinden in de gemeentegids.

Bijdragen

Wilt u iets bijdragen aan onze gemeente? U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers.

Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen.

Nog steeds nieuwsgierig?

Kijk dan gerust verder op onze website of bezoek eens een dienst. Je bent van harte welkom!