Liturgie voor 9 juni 2024

thema: Schatgraven…   n.a.v. Matth. 13:44-46

Welkom & afkondigingen

Zingen

– OPW 797 Breng ons samen

Stil gebed, bemoediging en groet

– NLB 195 Ere zij de Vader en de Zoon

Zingen

– OPW 40 Zoek eerst het Koninkrijk van God

Gebed

Uitleg Schatgraven enz…

Cliipje???

Lezing Mattheus 13:44-46 (?)

Verkondiging

Zingen

– OPW 769 Bouw Uw Koninkrijk

Dankgebed & voorbede

– afsluiten met zingen NLB 1006 Onze Vader

Zingen slotlied (tijdens voorspel collecte)

– OPW 334 Heer uw licht en uw liefde schijnen

Zegen

– NLB 415:3