Liturgie voor 7 mei 2023

Liturgie 7 mei  2023 in Oldemarkt

Welkom

Psalm 100 vers 1, 2, 3 en 4

 • Juich Gode toe, bazuin en zing…
 • Roep uit met blijdschap: ‘God is Hij…
 • Treed statig binnen door de poort…
 • Want God is overstelpend goed…

Stil gebed, Bemoediging en groet

NLB 195 – Klein Gloria

NLB 512 vers 1, 2 en 3

 • O Jezus, hoe vertrouwd en goed…
 • Uw naam die onze wonden heelt…
 • Mijn Herder en mijn Held, mijn Vriend…

Woorden van bemoediging en leefregel (sv)

NLB 512 vers 6

 • O Jezus, hoe vertrouwd en goed…

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest

Kindermoment

ELB 452 vers 1 en 2

 • Jezus is de Goede Herder…

Wij gaan voor even uit elkaar…

Schriftlezing: Johannes 10:1-10

NLB 23c vers 1, 3, en 5

 • Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij…
 • Al moet ik door het doodsravijn…
 • Uw trouw en goedheid volgen mij…

Verkondiging 

NLB 905 vers 1en 4

 • Wie zich door God alleen laat leiden…
 • Zing maar en bid, en ga Gods wegen…

Dankgebed en voorbeden, Onze Vader

Collecte

Slotlied: Psalm 79 vers 5

 • O Heer, wij zijn het volk door U verkoren…

Zegen

De Here zegene u en Hij behoede u.

De Here doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede.

NLB 415 ves 3 – Amen, amen, amen…

NLB 708 vers 1 en 6

 • Wilhelmus van Nassouwe…
 • Mijn schild ende betrouwen…