Liturgie voor 5 november 2023

Tekstgedeelte: Romeinen 8:31-39 (Bijbel Basics)

Voor de dienst: Lied 837 alle 4 verzen

Psalm 91 vers 1 en 7

 • Heil hem wien God een plaats bereidt…
 • Omdat hij Mij zijn hart toewendt…

Stil gebed, Bemoediging en Groet

NLB 195 – Klein Gloria

NLB 215 vers 1, 2, 6 en 7

 • Ontwaak, o mens, de dag breekt aan…
 • Rondom wie bidden dag aan dag…
 • De kalme gang, de kleine taak…
 • Maak in uw liefde ons, Heer, bereid…

Leefregel

ELB 313 vers 1 en 3

 • Heer, ik geef me aan U volkomen…
 • Heer, mijn God, bestuur mijn wegen…

Gebed

Kindermoment + kinderlied

Diep, diep, diep als de zee…

Wij gaan voor even uit elkaar…

Schriftlezing: Romeinen 8:31-39

NLB 902 vers 1 en 5

 • Is God de Heer maar voor mij…
 • Wat er mij ook gebeure…

Preek

NLB 675 vers 1 en 2

 • Geest van hierboven…
 • Wat kan ons schaden…

Gebeden

 • Afsluiten met het zingen van NLB 1006

Collecte

NLB 641 vers 1, 3 en 4

 • Jezus leeft en ik met Hem!
 • Jezus leeft! Hem is de macht…
 • Jezus leeft! Nu is de dood…

Zegen