Liturgie voor 5 mei 2024

Want in Hem leven wij, bewegen wij ons, en bestaan wij (Hand. 17:28 [HSV])

Welkom

Psalm 139 vers 1 en 2

 • Heer, die mij ziet zoals ik ben…
 • Gij zijt zo diep vertrouwd met mij…

Stil gebed, Bemoediging en groet

NLB 195 – Klein Gloria

NLB 216 vers 1, 2 en 3

 • Dit is een morgen als ooit de eerste…
 • Dauw op de aarde, zonlicht van boven…
 • Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen…

Leefregel

NLB 836 vers 1 en 4

 • O Heer die onze Vader zijt…
 • Leg Heer uw stille dauw van rust…

Gebed

Kindermoment

ELB 422 vers 1 en 4

 • Als je geen liefde hebt voor elkaar, vallen de dromen in duigen…
 • Als je geen liefde hebt voor elkaar, is er geen hoop meer op zegen…

Wij gaan voor even uit elkaar

Schriftlezing: Johannes 15:9-17

ELB 299 vers 1 en 3

 • Welk een Vriend is onze Jezus…
 • Zijn wij zwak, belast, beladen…

Verkondiging

NLB 221 vers 1, 2 en 3

 • Zo vriendelijk en veilig als het licht…
 • Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd…
 • Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft…

Dankgebed en voorbeden

Collecte

ELB 357 vers 1 en 5  

 • Vreugde, vreugde, louter vreugde…
 • Wil ons van Uw vreugde geven…

Zegen

NLB 415 vers 3

T.g.v. 4 en 5 mei: NLB 708 vers 1 en 6

– Wilhelmus van Nassouwe…

– Mijn schild ende betrouwen…