Liturgie voor 5 februari 2023

‘Ik ben die ik ben’

Voor de dienst: NLB 280

WELKOM – AFKONDIGINGEN

LIED 103 : 1 & 3

BEMOEDIGING EN GROET – KLEIN GLORIA (195)

LIED 280: 1, 2, 3 & 5

GEBODEN & GEBED

LIED: Heerlijk is uw Naam

Heerlijk is Uw naam
Heerlijk is Uw naam
Hoog verheven en vol van kracht.
Heerlijk is Uw naam
Jezus, Jezus.
Heerlijk is Uw naam

Heilig lam van God.
Heilig lam van God.
Dat de zonde der wereld droeg.
Heilig lam van God.
Jezus, Jezus.
Heilig lam van God.

Waardig bent U, Heer.
Waardig bent U, Heer.
Alle macht en heerlijkheid.
Alle lof en eer.
Jezus, Jezus.
Waardig bent U, Heer.

BIJ VERTREK VAN DE KINDEREN:

Wij gaan voor even uit elkaar

en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God.

Op Hem zijn wij gericht.
 
Wij geven Gods verhalen door

En wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht

door wat er wordt verteld.


Straks zoeken wij elkaar weer op

en elk heeft zijn verhaal
Het licht verbindt ons met elkaar:

het is voor allemaal!

SCHRIFLEZING: Exodus 3:1-15

LIED 105: 1, 3 & 4

PREEK: ‘Ik ben die ik ben’

Tekst: Op zijn naam zullen alle volken hun hoop vestigen (Matteüs 12:21)

LIED 792

DANKGEBED & VOORBEDE – ONZE VADER

LIED 825: 1, 3 & 5

ZEGEN, beantwoord met Lied 415:3

Amen, amen, amen,

dat wij niet beschamen

Jezus Christus, onze Heer,

Amen, God, uw Naam ter eer