Liturgie voor 4 juni 2023

Welkom – bemoediging en groet

Samenzang: Opwekking 733

De zon komt op, maakt de morgen wakker;

mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein:

Loof de Heer, o mijn ziel, prijs nu zijn heil’ge Naam.
Met meer passie dan ooit, o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde;

Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen:

Tienduizend redenen tot dankbaarheid.

(Refrein)

En op die dag, als mijn kracht vermindert,

mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen:

Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

(Refrein 2x)

Het Kidsgear Choir komt op

Gebed

Het Kidsgear Choir zingt – na afloop mogen kinderen met een deel van hen naar De Ontmoeting…

Lezing: I Thessalonicenzen 5: 15-24, gelezen door Astrid Elzenaar

Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander. Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. Doof de Geest niet uit en veracht de profetieën niet die hij u ingeeft. Onderzoek alles, behoud het goede en vermijd elk kwaad, in welke vorm het zich ook voordoet. Moge de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen, en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand.

Samenzang: Opwekking 371

Refrein

Heer, U gaf aan mij uw vreugde olie, een lofgewaad in plaats van rouw,

een gouden kroon in plaats van as, overwinning in plaats van verdriet.

Ik verblijd mij zeer in u, mijn ziel verheugd zich en zingt.

Want U nam mijn lege leven en legde Uw liefde erin.

(Refrein)

Toen mijn leven doelloos en leeg was

kwam U en gaf het weer zin.

Nu ’s mijn hart vol lof en aanbidding,

want u maakte mij rijk binnenin

(Refrein).

Gastspreekster: Zwaantje

Leidraad: :  “…Hij die U roept is getrouw, Hij zal het ook doen”

De kinderen komen terug en het Kidsgear Choir zingt 

   Tijdens hun zang zijn er twee collectes:

            Collecte 1 voor het Children’s Kidsgear Choir

            Collecte 2 voor gastspreekster Zwaantje

Dankgebed – Ds. Jans & Kidsgear Choir

Slotlied: Opwekking 618

Jezus, hoop van de volken,

Jezus, trooster in elk verdriet;

U bent de bron van hoop die God ons geeft.

Jezus, licht in het duister,

Jezus, waarheid die overwint;

U bent de bron van licht die in ons leeft.

U overwon in elke nood,

U brak de banden van de dood.

U bent de hoop in ons bestaan.

U bent de rots waarop wij staan.

U bent het licht waardoor de wereld God kan zien.

U won van de dood, droeg onze pijn.

Nu mogen wij dicht bij U zijn.

Jezus de hoop, levend in ieder die gelooft.

Heer, ik geloof…

Zegen, beantwoord door het koor met vorm van ‘amen’

…Slotakkoord met Kidsgear Choir