Liturgie voor 29 oktober 2023

Orde van dienst Oldemarkt 29 oktober 2023

Voorganger: Heleen Schotanus

Mededelingen ouderling

Zingen

– Opwekking 797 (Breng ons samen)

Stilte – Bemoediging – Groet

– ELB 195 Klein Gloria

Verootmoedigingsgebed

Zingen

 – Opwekking 640 (Mijn hulp is van U Heer)

Lezing van de wet

Zingen

– Opwekking 427 (Maak mij rein voor U)

Gebed om de Heilige Geest

Kinderen naar nevendienst en tienerdienst (zingen: Wij gaan voor even uit elkaar)

Schriftlezing:

– Numeri 14:6-9 (NBV)

– Jozua 1:1-9 (HSV)

– 2 Korintiërs 1:3-4 (NBV)

Zingen

– Opwekking 687 (Heer, wijs mij uw weg)

Verkondiging

Zingen

– NLB 885 (Groot is uw trouw O Heer)

Dankgebed en voorbeden

Collecte – Kinderen terug in de kerk

Zingen

– ELB 270:1,2 (Ga nu heen in vrede)

Wegzending en zegen

– Gezongen Amen NLB 415:3