Liturgie voor 28 april 2024

NLB 904 vers 1, 2 en 5

Welkom

Psalm 138 vers 1 en 4

 • U loof ik, Heer, met hart en ziel…
 • Als ik omringd door tegenspoed…

Stil gebed, Bemoediging en groet

NLB 195 – Klein Gloria

NLB 221 vers 1 en 2

 • Zo vriendelijk en veilig als het licht…
 • Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd…

Leefregel

Psalm 84 vers 6

 • Want God onze Heer die ons mild…

Gebed

Kindermoment

ELB 423 vers 1, 2, 3 en 4

 • De grote mensen durven niet…
 • Daar staat hij midden in het dal…
 • Maar David met zijn herdersstok…
 • Reus Goliath, reus Goliath…

Wij gaan voor even uit elkaar

Schriftlezing: 1 Samuël 17:4-11, 32-53

Psalm 119 vers 49 en 53

 • Hoe wonderbaar is uw getuigenis…
 • Uw woord is louter en volkomen rein…

Verkondiging

LvK gezang 298 vers 1 en 2

Wij staan ten laatsten kamp gereed,

een strijd van dood en leven!

Houdt daarin moedig stand en weet:

God zal u nooit begeven.

De oude wereld komt ten val,

zij stort in puin, maar Christus zal

het nieuw rijk doen rijzen.

Bazuingeschal verkondigt blij:

– ’t wordt overal vernomen –

reeds komt de Heiland naderbij,

zijn rijk zal weldra komen!

Blijft tot het laatste toe bijeen,

tezamen sterk en met Hem één:

zo zult gij overwinnen.

Dankgebed en voorbeden

Collecte

NLB 675 vers 1 en 2  

 • Geest van hierboven…
 • Wat kan ons schaden…

Zegen

NLB 415 vers 3

T.g.v. koningsdag: NLB 708 vers 1 en 6

– Wilhelmus van Nassouwe…

– Mijn schild ende betrouwen…