Liturgie voor 26 maart 2023

Liturgie voor 26 maart om 9.30 uur in Oldemarkt

5de zondag 40 dagentijd. Zondag Judica Spreek recht

Aanvangslied Psalm 27: 1 en 2 Mijn licht, mijn heil is Hij

Stil Gebed

Bemoediging en Groet

Lied 27:7 O als ik niet met opgeheven hoofde

Gebed om ontferming zingen wij samen als gemeente

Lied 10005 bewerking en tekst van B. Farell.

1.Hopend op licht wachtend in ,t donker.Hopend op waarheid zoeken wij U

vol luister, uw eigen mensen, licht dat de wereld ziet

refrein: Geef ons uw licht, schijn in ons hart, schijn door het duister. Geef ons uw

licht. Schijn in uw kerk hier bij elkaar.

2.Hopend op vrede, in deze wereld,hopend op kracht als wanhoop dreigt. Maak ons

uw stem, die mensen moed geeft, maak ons uw levend woord.

3. Hopend op voedsel, groot is de honger. Hopen op water, groot is de dorst. Maak

ons uw brood, brekend en delend, voor iedereen genoeg.refrein

4 Hopend op warmte velen zijn dakloos, een stevig dak tegen de kou. Maak ons uw

huis stenen die leven. Schuilplaats en gastvrij thuis.

In Johannes 3: 14-17 evangelie lezen wij: De Mensenzoon moet hoog verheven

worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, opdat

iedereen die gelooft, in Hem eeuwig leven heeft. Want God had de wereld zo lief dat

Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren

gaat, maar eeuwig leven heeft. Zijn liefde is overweldigend groot, Eigenlijk niet te

beseffen.

5. Maak ons tot licht tegen het donker. Maak ons tot steun voor mensen in nood.

Laat ons elkaar helpen en dienen, zo komt uw rijk op aard.refrein

refrein: Geef ons uw licht, schijn in ons hart, schijn door het duister. Geef ons uw

licht. Schijn in uw kerk hier bij elkaar.

2

Kinderen komen naar voren met de leiding van de kinderdienst.

uitleg en het openen van een raam

Gebed om Gods Geest en zegen voor de kinderen.

Dan luisteren en zingen wij het projectlied.

De lector leest met ons uit Matteus 16:1-5 en 13- 28

Lied 536 Alles wat over u geschreven staat.

Verkondiging: “ Wie zeggen de mensen ………………. wat is mijn antwoord!

Na de verkondiging

Lied 595 opwekking

Licht van de wereld U scheen in mijn duisternis;

nu mag ik zien wie U bent.

Liefde die maakt dat ik U wil kennen, Heer.

Bij U wil zijn, elk moment

Refrein: Voor U wil ik mij buigen

U wil ik aanbidden.

U wil ik erkennen als mijn Heer.

Want U alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig.

U bent zo geweldig goed voor mij Hemelse Heer,

U die hoog en verheven bent, Koning vol glorie en macht,

bent als een kind naar de wereld gekomen.

Legde Uw heerlijkheid af. Refrein

En nooit besef ik hoe U leed )

de pijn die al mijn zonden deed. )

En nooit besef ik hoe U leed, )

2x de pijn die al mijn zonde deed ) Refrein

Gebeden dankgebd-voorbede- stilgebed-het Onze Vader

Collecten

kinderen komen terug met hen zingen wij

zing , zing, zingen maakt blij. YouTube of de organist speelt het

Refrein:

Zing, zing, zingen maakt blij,

zingen van Jezus, vrolijk en vrij!

3

Zing, zing, zingen maakt blij,

zingen van Jezus maakt vrolijk en vrij.

God is zo goed voor jou en voor mij.

Pieker dus niet, wees dankbaar en blij.

God heeft je lief en daarom zegt Hij:

‘Ben je soms moe? Kom dan maar bij Mij’.

Ben je alleen of heb je verdriet?

Lijkt het soms net of niemand je ziet?

Kijk dan omhoog, de hemel is blauw.

Weet je dat God zijn Zoon gaf voor jou? (refrein)

Zing maar in huis, op school en op straat

en je zult zien hoe goed alles gaat.

Wees toch niet bang, want Jezus belooft:

Ik ben bij jou als jij maar gelooft. (refrein)

Slotlied lied 429 God wijst mij een weg ( opwekking)

God wijst mij een weg

als ik zelf geen uitkomst zie.

Langs wegen die geen mens bedenkt,

maakt Hij mij zijn wil bekend.

Hij geeft elke dag

nieuwe liefde, nieuwe kracht.

Als ik mijn hand in zijn hand leg,

wijst Hij mij de weg,wijst Hij mij de weg.

Al moet ik door de wildernis

Hij leidt mij.

Hij toont mij een rivier in de woestijn.

Alles zal ooit vergaan

maar zijn liefde blijft bestaan

en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.

-Refrein-

God wijst mij een weg

als ik zelf geen uitkomst zie.

Langs wegen die geen mens bedenkt,

maakt Hij mij zijn wil bekend.

Hij geeft elke dag

nieuwe liefde, nieuwe kracht.

Als ik mijn hand in zijn hand leg,

wijst Hij mij de weg,wijst Hij mij de weg.

4

Zegenbede 456: 3 amen amen amen