Liturgie voor 26 februari 2023

Intochtslied: Psalm 86: 4 en 5

Stil Gebed

Votum en Groet

Zingen: Lied 146c: 1,3 en 7

Wetslezing

Zingen: Lied 207 

Gebed

Kinderlied

Schriftlezingen: Romeinen 11: 25-36 en Lukas 10: 25 – 37

Zingen: Lied 119a: 1,3 en 4

Verkondiging

Zingen: Psalm 145: 1 en 2

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Zingen: Lied 150a: 1 en 3

Zegen afsluitend met lied 415:3