Liturgie voor 23 april 2023

thema: “Alle macht?”  (Matteus 28 / Openbaring 5)

Welkom & afkondigingen

Zingen

– NLB 212 Laten wij zingend deze dag beginnen (1, 2, 3)

Stil gebed, bemoediging en groet.

– NLB 195 Ere zij de Vader en de Zoon

Zingen

– OPW 586 Hij is Heer

Gebed

Zingen

– kinderlied/clip 10 geboden https://youtu.be/KuHBvAVRtVs

Kinderen naar zondagschool

– Wij gaan voor even uit elkaar

Lezing volgt

Verkondiging

Zingen

– OPW 827 Zie onze God

Dankgebed & voorbede

Zingen slotlied

– NLB 425 Vervuld van uw zegen

Zegen

– NLB 415:3 Amen, amen, amen