Liturgie voor 21 april 2024

Liturgie

Welkomstwoord en afkondigingen

Zingen: Psalm 150, Loof God, loof Hem overal

Bemoediging en groet

Het mannenkoor zingt ‘Neem Gij mijn hand’ & ‘Vertrouwen’

Gebod & Gebed

Zingen: Lied 213, 1, 2 & 5 ‘Morgenglans der eeuwigheid’

Moment met de kinderen

Bij vertrek van de kinderen zingen: ‘Wij gaan voor even uit elkaar

Schriftlezing: Psalm 150

Zingen: Lied 413, Grote God, wij loven U

Het mannenkoor zingt ‘Heer, ik kom tot U’ & ‘Nader mijn God tot U’

Overdenking: ‘Prijs Hem!’

Zingen: Lied 704 ‘Dank, dank nu allen God’

Mannenkoor zingt ‘I will praise Him’ & ‘Ik zal er zijn’

Dankgebed en voorbede

Collecte

50 jaar organist!

Het mannenkoor zingt ‘Een Toekomst vol van hoop’

Zingen: Lied 418

Zegen, beantwoord met ‘Ich traue Deine Gnade’, gezongen door het mannenkoor.