Liturgie voor 2 juni 2024

‘Schoon verklaard’

Viering HA

NLB 381

WOORD VAN WELKOM – AFKONDIGINGEN

LIED 93: 1, 2 & 4

BEMOEDIGING EN GROET, KLEIN GLORIA

LIED 825: 1, 3 & 5

GEBODEN EN GEBED

LIED: Ik ben het begin en het eind

DE KINDEREN GAAN NAAR HUN EIGEN RUIMTE – WIJ ZINGEN:

Wij gaan voor even uit elkaar

en delen nu het licht.

Dat licht vertelt ons iets van God.

Op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door.

En wie zich openstelt

ervaart misschien een beetje licht

door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op

en elk heeft zijn verhaal.

Het licht verbindt ons met elkaar:

het is voor allemaal.

SCHRIFTLEZING: Handelingen 10:1-36

LIED 858

PREEK: ‘Schoon verklaard’

LIED 840

VIERING HA

ZINGEN TIJDENS DE VIERING: Lied 575: 1, 4 & 6

DANKGEBED – VOORBEDE – ONZE VADER

LIED 969

ZEGEN, beantwoord met lied 514:3

Amen, amen, amen,

dat wij niet beschamen

Jezus Christus, onze Heer

Amen, God, uw Naam ter eer!