Liturgie voor 19 mei 2024

Pinksteren, zondag 19 mei 2024

9:30 uur Oldemarkt

‘Feest van de Geest –

Vruchten van de Geest’

LIED 117a

Na bemoediging en groet: ‘Klein Gloria’ (LIED 195)

LIED 687

GEBED & GEBODEN

LIED 70, Opwekking kinderen: Liefde, blijdschap, vrede

https://www.youtube.com/watch?v=fhlFP8AzzGk)

LEZEN: Handelingen 2: 1-21

LIED  699

LEZEN: Galaten 5:13-26

PREEK: ‘Feest van de Geest – vruchten van de Geest

Tekst: “Laat wie dorst heeft bij Mij komen en drinken!

Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in Mij gelooft.” (Johannes 7:37-38)

LIED 184, bundel Zingende Gezegend (melodie Jezus zal heersen waar de zon)

In vuur en vlam zet ons de Geest

gegeven op het Pinksterfeest,

ten leven op ons uitgestort

hoort hoe Gods kerk geboren wordt!

Wie door dit vuur wordt aangeraakt

en uit het ongeloof ontwaakt,

beleeft – God lof! – een ommekeer,

de dag van de verrezen Heer.

Wie op het rijk van Christus hoopt

ontvangt de Geest en wordt gedoopt –

God heeft uw zonden weggedaan,

            een nieuwe mens is opgestaan!

DANKGEBED & VOORBEDE – Onze Vader

COLLECTE

SLOTLIED 675

ZEGEN, beantwoord met 415:3