Liturgie voor 19 februari 2023

Voor de dienst zingen wij Lied 835 alle 4 verzen

Mededelingen ouderling

Intochtslied: Psalm 84:1,3 (Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer)

Stilte – Bemoediging – Groet

Zingen Klein Gloria

Wetslezing: Mattheus 5: 14-16 en 43-48

Zingen: Psalm 130: 1,2 (Uit diepten van ellende)

Genadeverkondiging: 1 Joh. 1:5-10

Psalm 130: 3,4

Gebed om de Heilige Geest

Kinderen naar nevendienst en tienerdienst (zingen: Wij gaan voor even uit elkaar)

Lezing: Marcus 7:24-30 en Romeinen 1:16

Zingen: Lied 343: 1,2,3,4 ELB (Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam)

Verkondiging

Zingen: Lied: 221: 1,2,3 (Zo vriendelijk en veilig als het licht)

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Kinderen terug in de kerk

Slotlied: Lied 416: 1,2,3,4 (Ga met God)

Wegzending en zegen

Gezongen Amen (Lied 415:3)