Liturgie voor 17 september 2023

Welkom & afkondigingen

Zingen

– LIED 975: 1, 2 & 3 Jezus roept hier mensen samen

Stil gebed, bemoediging en groet.

– Klein Gloria (LIED 195)

Zingen

– Dit is de dag (https://www.youtube.com/watch?v=zJ6HxipkJtQ )

– God heeft een plan met je leven (https://www.youtube.com/watch?v=Q6ItIhP0IZc )

Gebed & gebod

Zingen

  • Lied 868 Lof zij de Heer

Inleiding op het thema: Gesprek met jong en oud over de vakantie/zomerbelevenissen…(met foto’s)

Lezing: Mk 4:35-41 (Jezus stilt de storm)

Overdenking

Zingen

– Met Jezus in de boot (https://www.youtube.com/watch?v=JQsFr_bc0hA) met bewegingen…

Dankgebed & voorbede

Zingen slotlied

– LIED 416 Ga met God

Zegen

– LIED 415:3 Amen, amen, amen