Liturgie voor 16 april 2023 Jeugddienst

Welkomstwoord

ZINGEN

OPW 720 In de Naam van de Vader

– OPW 609 U bent Heilig

Gebod en gebed

ZINGEN: OPW 430 Heer, ik prijs uw grote Naam

Inleiding thema

ZINGEN: OPW 136 Abba Vader

Overdenking ‘Kan niet waar zijn!

ZINGEN:  OPW 789 U leert me lopen op het water

Dankgebed – voorbede – Onze Vader

Collecte – band speelt Opw. 720 You unravel me with a melody

SLOTLIED: OPW 569 Over al wat leeft

Zegen