Liturgie voor 13 november 2022

WELKOM – AFKONDIGINGEN

LIED 105 1 & 3

BEMOEDIGING EN GROET – KLEIN GLORIA (195)

LIED 869: 1, & 3

GEBODEN & GEBED

LIED 233 OPWEKKING KINDEREN

(https://www.youtube.com/watch?v=urbVrqR16qQ)

God heeft een plan met je leven,

je bent hier met een doel.

Geloof het diep van binnen,

’t is meer dan een gevoel.

Hij doet meer dan je kan bidden,

Hij is groter dan je denkt.

Ik weet dat Hij je helpt,

ik weet dat Hij je kent.

Dus stap uit je boot,

durf op water te lopen.

Vraag God om hulp

en de hemel gaat open.

Wees maar niet bang,

Hij is altijd bij jou.

In de storm, in de strijd,

in een moeilijke tijd:

God is trouw.

Halleluja, halleluja.

Halleluja, halleluja.

BIJ VERTREK VAN DE KINDEREN:

Wij gaan voor even uit elkaar

en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God.

Op Hem zijn wij gericht.
 
Wij geven Gods verhalen door

En wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht

door wat er wordt verteld.


Straks zoeken wij elkaar weer op

en elk heeft zijn verhaal
Het licht verbindt ons met elkaar:

het is voor allemaal!

SCHRIFTLEZING: Marcus 10:17-31

LIED 824: 1, 6 & 8

SCHRIFTLEZING: Handelingen 4:32-36

PREEK: ´Geven doet leven´

Tekst: Goed gaat het wie genadig is en vrijgevig, wie zijn zaken eerlijk behartigt (Psalm 112:5)

LIED 976

DANKGEBED & VOORBEDE – ONZE VADER

LIED 150a

ZEGEN, beantwoord met Lied 415:3

Amen, amen, amen,

dat wij niet beschamen

Jezus Christus, onze Heer,

Amen, God, uw Naam ter eer