Liturgie voor 12 mei 2024

Zondag 12 mei 2024

Paasloo

‘Troost’

WELKOM – AFKONDIGINGEN

LIED 72: 1, 2 & 6

BEMOEDIGING EN GROET – KLEIN GLORIA (195)

LIED 280 (beurtzang)

GEBODEN & GEBED

MET DE KINDEREN: Ik ben het begin

(https://www.youtube.com/watch?v=kUoNM8H7NNo&list=RDkUoNM8H7NNo&start_radio=1)

BIJ VERTREK VAN DE KINDEREN:

Wij gaan voor even uit elkaar

en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God.

Op Hem zijn wij gericht.
 
Wij geven Gods verhalen door

En wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht

door wat er wordt verteld.


Straks zoeken wij elkaar weer op

en elk heeft zijn verhaal
Het licht verbindt ons met elkaar:

het is voor allemaal!

SCHRIFLEZING: Jesaja 57:15-19, 61:1-3

LIED 530

SCHRIFTLEZING: Romeinen 15:4-13

PREEK: ‘Troost’

Tekst: ‘Toen ik dacht: Mijn voet glijdt weg, hield uw trouw mij staande, HEER. Toen ik door zorgen werd overstelpt, was uw troost de vreugde van mijn ziel.’ (Psalm 94:18-19)

LIED 412: 1, 3 & 6

DANKGEBED & VOORBEDE – ONZE VADER

LIED 315

ZEGEN, beantwoord met Lied 415:3