Liturgie voor 12 februari 2023

‘Prison Break’

Welkom en afkondigingen

Zingen (orgel): Lied 218, Evangelische Liedbundel (Samen in de Naam van Jezus)

Bemoediging en groet – Klein Gloria

Geboden en gebed

Zingen Lied 422 Evangelische Liedbundel (Als je geen liefde hebt voor elkaar)

Orgel of clip   (https://www.youtube.com/watch?v=Q6ItIhP0IZc)

Inleiding thema ‘Prison Break’:

  • gevangenen worden binnengebracht en vragen gesteld
  • overgang slavernij Egypte (clipje)

Zingen: God heeft een plan met je leven

Preek: ‘Prison Break’ n.a.v. Exodus 10

Kerntekst: De HEER zei tegen Mozes: ‘Ga naar de farao en zeg tegen hem: “Dit zegt de HEER, de God van de Hebreeën: Laat mijn volk gaan om Mij te vereren.”’ (Exodus 9:1)

Zingen: Opwekking 430 Heer, ik prijs uw grote Naam

Dankgebed en voorbede – Het Onze Vader (zingen: Lied 1006 – (orgel)

Collecte (kinderen helpen?)

Slotlied (orgel): Lied 675 (Geest van hierboven, leer ons geloven)

Zegen, beantwoord met Lied 415:3