Liturgie voor 11 december 2022

De derde adventskaars wordt aangestoken Lotte en Boaz leest gedicht voor

Welkom

Zingen: Gez 125 : 1,4 O kom, o kom, Immanuël

Stil gebed, Bemoediging en groet

Zingen: ELB 418 vers 1 en 2 Advent is dromen dat Jezus zal komen

Zingen: ELB 425 Dit is de dag…

Het adventsproject – we kunnen niet wachten…

Introductie: voorstel: zie materiaal Bijbel Basics blz. 8 punt 8 het stukje voor 4-8 jaar

Projectlied: Komt een kind in onze nacht  (Clipje)

In een wereld, vol van vragen, wachten wij vol ongeduld,

op een droom die ons kan dragen, en ons weer met hoop vervult.

Hij zal komen, God is met ons, door profeten al verwacht,

God zal wonen bij de mensen, komt als kind in onze nacht.

Refrein:

Gloria, Gloria, God zal wonen bij de mensen

Komt als kind in onze nacht. (2x)

Gebed

Schriftlezing: Mattheüs 1:18-24 (BGT)

Zingen: U bent machtig, U bent groot… (Clipje)

Preek

Zingen OPW 807 God van Licht

Gebeden afsluiten met

Zingen: NLB 1006 Onze Vader

Collecte

Zingen: ELB 434b vers 1 en 2 God zal met ons zijn

Zegen

Zingen: NLB 415 vers 3

Liedteksten:

GEZ 125 O kom, o kom, Immanuël

O kom, o kom, Immanuël,

verlos Uw volk, Uw Israël,

herstel het van ellende weer,

zodat het looft Uw naam, o Heer!

Wees blij, wees blij, o Israël!

Hij is nabij, Immanuël!

O kom, Gij sleutel Davids,

kom en open ons het heiligdom;

dat wij betreden uwe poort,

Jeruzalem, o vredesoord!

Wees blij, wees blij, o Israël!

Hij is nabij, Immanuël!

ELB 418 Advent is dromen

Advent is dromen dat Jezus zal komen,
dromen van vrede voor mensen van heden.
Advent is dromen dat Jezus zal komen.


En weer in geuren en kleuren verhalen
wat wij al weten uit oude verhalen:
Herders en sterren, een stal en een kind,
omdat het kerstfeest weer begint.

Advent is dromen dat Jezus zal komen,
dromen van vrede voor mensen van heden.
Advent is dromen dat Jezus zal komen.

Iedere week weer een licht ontsteken,

vlammen van vuur voor de komende weken.

Tekens van hoop in de duisternis,

omdat het bijna Kerstfeest is.

Advent is dromen dat Jezus zal komen,
dromen als ’t moet, dat Hij komt voorgoed!
Advent is dromen dat Jezus zal komen.

ELB 425 Dit is de dag

Dit is de dag, dit is de dag
die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft.
Weest daarom blij, weest daarom blij
en zingt verheugd, en zingt verheugd

Dit is de dag die de Heer ons geeft.
Weest daarom blij en zingt verheugd.
Dit is de dag, dit is de dag
die de Heer ons geeft.

OPW 807 God van Licht

1. In mijn twijfels, mijn verdriet
In mijn falen ontbreekt U niet
In Uw liefde reist U mee
U bent de rust als het stormt op zee,
U bent de rust als het stormt op zee

2. In mijn onrust neemt U mijn hand
In mijn vragen houdt Uw Woord stand
In uw liefde reist U mee
U bent de rust als het stormt op zee,
U bent de rust als het stormt op zee

Refr. God van licht, wees mijn gids
Leid mij door het donker, ik vertrouw op U
God van licht, wees mijn gids
Leid mij door het donker, veilig naar de kust,

Waar U woont, Waar U woont
Waar U woont, Waar U woont

3. Storm en golven vrees ik niet
In de morgen zing ik mijn lied
In Uw liefde reist U mee
U bent de rust als het stormt op zee,
U bent de rust als het stormt op zee

Refr. God van licht….

U schijnt feller, dan de sterren
Heer, U leidt ons door de storm (4x)

Refr. God van licht…  (2x)

ELB 434b God zal met ons zijn

Refr. God zal met ons zijn, God is Immanuël

God zal met ons zijn, de God van Israël

1. Ver weg van het kindje, ver weg overal;

weet je dat die Koning bij ons blijven zal?

Ver weg in het oosten, waar wij gaan of staan,

Hij zal bij ons blijven, Jezus in zijn naam.

Refr. God zal…

2. Jezus is Koning, Hij is nu nog klein

Straks zal Hij de Redder van de wereld zijn.

Ver weg in het oosten, waar wij gaan of staan,

Hij is onze Koning, Hij kent onze naam.

Refr. God zal…