Liturgie DGB van 11 februari 2024

DGB Zondag 11 februari 2024  –  19.00 uur Oldemarkt

thema: “Eindelijk verlost”.

Welkom, bemoediging en groet

Zingen – Opw 685 Met ons lied, Heer

Gebed

Zingen – Opw 558 Voor uw grote naam

Lezing Lukas 13 : 10-17

Verkondiging

Samenzang

Zingen – Opw 688 Genade zo groot

Dienst van gebeden

– Dankzegging

– Persoonlijke voorbede

Dankgebed

Zingen – Opw 710 Gebed om Zegen

Wegzending en zegen