Zondagsnieuws voor 9 april 2023

Kerkdienst zondag 9 april 2023 Eerste Paasdag

Oldemarkt:  9.30 uur Ds. Jans. M.m.v. Jeduthun.

Collectes: 1 PDC Herberg; 2College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen.

Livestream: Jelmer Trox

Zondagsschool: Alle leiding 9.30 uur direct in de Ontmoeting

Ossenzijl:      19.00 uur Dhr. G. de Haan, 

                      Paaszangdienst met VZG

Collectes: Bestemd voor VZG

Paasontbijt voor de kinderen

Op 1e Paasdag is er voor de kinderen tijdens de dienst een Paasontbijt. We starten om 9.30 uur direct in de Ontmoeting. Alle kinderen van 4 t/m 12 jaar zijn van harte welkom. 

Leiding van Zondagsschool ’t Scheepke onder Jezus’ Hoede.

Kerkdienst zondag 16 april 2023 

Oldemarkt:  9.30 uur Voorganger Ds. E. H. JansOecumenische dienst in Hervormde Kerk

Collectes: Pater André van Zon, Mozambique. 

Livestream: Aron Bouwer

Zondagsschool: Henriëtte Jans

Oldemarkt:       19.00 uur Ds. E.H. Jans, Jeugddienst m.m.v. Ordan (betekent: Hoor dan) van Urk.

Collectes: 1 Zuigelingenproject Compassion; Uitgang: 

Onkosten

Livestream: Aron Bouwer

Jarig!

A.s. maandag 10 april wordt ds. Jans 60 jaar. Van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst. Een kaartje kunt u sturen naar Marktplein 6, 8375 AZ in Oldemarkt.

Pastoraat

Mevr. W. Hoekema, uit Oldemarkt is weer thuis na 12 dagen ziekenhuis, waar ze o.a. een pacemaker heeft gekregen; er volgt nog verder onderzoek. Ze dient voorlopig nog rustig aan te doen!

Mevr. L. Jongschaap uit Oldemarkt is aan haar elleboog geopereerd en herstel vergt enige tijd; ook zij bouwt het langzaam op. Voor beide dames: beterschap en een goed herstel gewenst. 

De heer Slagter uit Blesdijke is inmiddels overgebracht naar Lindestede in Wolvega. Ook hem wensen we Gods kracht toe.

Laten we onze zieken meenemen in onze gebeden!

Vrijwilligers gezocht

In de zomermaanden is het plan om op de woensdagmiddagen onze kerken weer open te stellen voor belangstellenden en om eventueel een kopje koffie of thee te nuttigen. Voelt u/jij zich aangesproken om een paar uurtjes als gastvrouw of gastheer op te treden, dan kunt u/jij zich hiervoor opgeven bij Mijntje Veenstra tel: 06 13931052

Wanneer er voldoende vrijwilligers zijn, willen we ook graag meedoen met de 1e Open Kerkendag op 2e Pinksterdag en de kerk in Paasloo (en eventueel Oldemarkt) op die datum open-stellen.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Agenda

Vrijdag 14 april:         Sirkelslag Kids, groep 5 t/m 8. Aanvang 19.15 uur in de Ontmoeting.

Voorjaarsconcert Jeduthun Oldemarkt

Op zondag 16 april om 15.00 uur geeft Jeduthun Oldemarkt een voorjaarsconcert. Dit zal plaatsvinden in de Landerijen in Oldemarkt (De Weeren 1). Het concert zal gevuld zijn met mooie en vrolijke muziek. We gaan er een fijne middag van maken. We hopen velen van u daar te zien.

Roosevelt vakantieweek

De Roosevelt vakantieweek in het Nieuw Hydepark te Doorn wordt gehouden van 17 juni 2023 tot en met 24 juni 2023 (week 25). Deze vakantieweek is bedoeld voor alleenstaanden. Het Nieuw Hydepark staat op het schitterende landgoed Hydepark. Het vakantiecentrum is rolstoelvriendelijk en beschikt over alle benodigde aangepaste faciliteiten. In het Nieuw Hydepark staat gastvrijheid en persoonlijke aandacht voorop. Er is ook altijd een predikant of geestelijk verzorger aanwezig. Heeft u belangstelling of vragen dan kunt u contact opnemen met: Femmie Minnema (0561-451212) of Hein Dijkstra (06-42084888). Opgave voor deze vakantieweek; uiterlijk voor 13 april 2023. 

GEEF ELKAAR DE RUIMTE (Oecumenische Viering) 

Een ieder heeft wat ruimte nodig, zorg dat dit je niet ontnomen wordt. Wees geen marionet aan een touwtje, want dan kom je snel aan ruimte tekort.

In deze tijd van polarisatie, welke steeds meer en meer toeneemt, een actueel thema tijdens deze oecumenische viering: geef elkaar de ruimte, wees geïnteresseerd in elkaar, luister naar elkaar, denk niet dat jij het altijd beter weet….

We nodigen u uit om op zondag 16 april 2023, om 09.30 uur in de Hervormde Kerk te Oldemarkt, samen deze dienst bij te wonen. Voorganger is ds. Egbert Jans. Muzikale medewerking wordt verleend door het Christelijk Gemengd Koor ”Looft den Heer” en organist Yme van der Valk.

Er is één collecte, en wel na afloop van de dienst, voor pater Sjef van Zon. Hij werkt in Mozambique (Maputo) bij stichting Mutanyna Weru en zorgt daar voor de allerarmsten. Hij schrijft dat het soms onbegonnen werk lijkt, maar dat alle beetjes helpen!!! Mocht u deze dienst niet bij kunnen wonen doch pater Sjef een warm hart toedraagt dan kunt u ook altijd een bedrag overmaken naar: NL32ABNA 0570 972 345 t.n.v. Mutanyana Weru o.v.v. pater Sjef van Zon. Wilt u meer weten over deze stichting dan verwijzen wij u naar de website: www.mutanyanaweru.nl

Een hartelijk welkom!! Oecumenische commissie Oldemarkt e.o.