Zondagsnieuws voor 8 januari 2023

Kerkdienst zondag 8 januari 2023

Paasloo:  9.30 uur Mw. H. Kramer – de Jong

Collectes: 1 Diaconie; 2College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen.

Livestream: Remco Trox

Zondagsschool: Geen Zondagsschool 

Kerkdienst zondag 15 januari 2023

Oldemarkt:  9.30 uur Ds. E.H. Jans

Collectes: 1 Roosevelt vakantieweek; 2College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen.

Livestream: Jelmer Trox

Zondagsschool: Henriëtte Jans en Linde de Graaf

Pastoraat

Dhr. B. Poelsema uit IJsselham is deze week opgenomen geweest in het ziekenhuis i.v.m. een operatie. Mogelijk dat er een 2e operatie nodig is. Veel beterschap en Gods genezende kracht toegewenst.

Verjaardag

Komende woensdag, 11 januari is mw. Kramer jarig. U kunt een kaartje sturen naar: Wooldhof 7 8302 KC Emmeloord.

Koks gezocht voor Alpha-avonden

Er worden nog gemeenteleden gezocht die zouden willen koken voor de Alpacursus die volgend jaar gestart wordt. Kosten mogen gedeclareerd worden.

Verwarming tijdens Kerkdiensten

Terwijl het nu ‘s nachts 10 graden vriest, willen wij als kerkrentmeesters U allen heel erg bedanken voor uw grote begrip voor de beslissing om de temperatuur tijdens de kerkdiensten van 21oC naar 19oC te verlagen. Wij hebben gemerkt, dat vrijwel iedereen zijn winterjas, een sjaal of een extra trui meeneemt. Afgelopen zondag was het in Oldemarkt wel aan de frisse kant, vooral doordat de tussendeur regelmatig openging. Als we ook dáár met elkaar op letten zolang het nodig is, dan hoeft niemand bang te zijn, dat het echt onbehaaglijk wordt in de komende maanden.

Parkeren in Paasloo

Verder heeft U vast wel gemerkt, dat het parkeerterrein in Paasloo flink is uitgebreid, waardoor er zelfs bij trouwerijen of begrafenissen  voldoende parkeerruimte is. Maar dat betekent ook, dat voor de meesten van ons parkeren aan de Binnenweg niet meer nodig is. Daar zijn wel 2 parkeerplaatsen voor invaliden. Als dat niet voor U geldt, dan is ons verzoek of U zoveel mogelijk naast of achter de kerk wil parkeren. Ook hiervoor dank.

Actie kerkbalans 2023

In de weken van 14 t/m 28 januari gaan we weer van start met de actie kerkbalans 2023. Het thema voor dit jaar is: Geef vandaag voor de kerk van morgen.

De vrijwilligers brengen de antwoordenvelop bij u en halen deze later ook weer op. 

Om alle activiteiten in onze gemeente voort te kunnen zetten, doen wij een dringend beroep op u voor een financiële bijdrage.

De toezeggingen worden op vrijdag 27 januari geteld en we hopen dan een mooi resultaat te zien.

Het college van kerkrentmeesters 

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. 

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en CvK.

Agenda

Dinsdag 10 januari: GGG Ossenzijl bij Willy Ram Lageweg 16 Ossenzijl. Aanvang 20.00 uur

Dinsdag 10 januari: Romeinen kringavond in de pastorie. Aanvang 20.00 uur.

Woensdag 11 januari: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Agenda

Maandag 9 januari:     Bijbellezing Landerijen. Aanvang 19.00 uur.

Catechisatie

Dinsdag 10 januari:    Jeugd 12-16 jaar. Van 19.00 – 19.45 uur in de Ontmoeting.

Bijbellezing Landerijen

Maandagavond 9 januari a.s. is er weer een Bijbellezing in de Landerijen. Aanvang is 19.00 uur. U bent hier allen van harte welkom. 

Week van het Gebed voor de Eenheid van Christenen, van 15 tot en met 22 januari 2023 , vanuit de  Gemeenschappelijke Kerken in Oldemarkt, Paasloo en Ossenzijl

De week van Gebed voor Eenheid van christenen moedigt Kerken aan om goed te doen en recht te zoeken. Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid, die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme. De Bijbeltekst die centraal staat komt uit Jesaja 1 vers 17; “Leer goed te doen; zoek het recht, houd tirannen in toom, kom op voor wezen en sta weduwen bij”. Wees tevens gastvrij voor vluchtelingen; kortom wij zeggen het Jesaja na: “Doe het goede en zoek het recht”.

In zeven bijeenkomsten in alle kerken in Oldemarkt, Paasloo en Ossenzijl komen wij rond dit thema bij elkaar. Wij hopen dat veel mensen geïnteresseerd zijn en één of meerdere bijeenkomsten willen bijwonen.

–       Zondag 15 januari 2023 begint het ’s morgens in de eigen Kerk met aandacht voor het thema; “Het goede leren doen”.

–       Maandag 16 januari om 19.30 uur  in de Vrije Zendings Gemeente in Ossenzijl  gaan we nadenken over de tekst “Met vreugde recht doen”.

–       Dinsdag 17 januari  in de Ontmoeting naast de Hervormde kerk in Oldemarkt om 19.30 uur met het thema “Wij – niet ik”.

–       Woensdag 18 januari bij de Protestantse Gemeente in Oldemarkt  -19.30 uur -, staat de volgende tekst centraal; “Zie de tranen van de onderdrukten”.

–       Donderdag 19 januari opent de Hervormde kerk in Paasloo zijn deuren voor u met het thema; “Zing voor ons een vrolijk lied”.  Aanvang 19.30 uur.

–       Vrijdag 20 januari in de Rooms Katholieke Kerk in Oldemark (19.30 uur), met als overdenking; “Dat hebben jullie voor Mij gedaan”.

–       En zondag 22 januari is de afsluitende viering weer in de eigen Kerk  met als thema; “Herstel van verbinding”.

Wij hopen dat wij gezegende  diensten met elkaar mogen vieren. De Voorbereidingscommissie.