Zondagsnieuws voor 5 februari 2023

Kerkdienst zondag 5 februari 2023

Paasloo:  9.30 uur Ds. E.H. Jans. Koffiedrinken na de dienst.

                               Ook tienerdienst.

Collectes: 1 Diaconie; 2College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen.

Livestream: Sjaco Bouwer

Zondagsschool: Janine Damhuis 

Ossenzijl:   10.00 uur Dhr. J. Foppen. Samen met VZG.

Collecte:     Bestemd voor VZG

Kerkdienst zondag 12 februari 2023 

Oldemarkt:  9.30 uur Ds. E.H. Jans Gezinsdienst

Collectes: 1 Diaconie; 2College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen.

Livestream: Aron Bouwer

Zondagsschool: Geen zondagsschool

12 februari is er een gezinsdienst met als thema ‘Prison Break’. Tijdens deze dienst zal Rosalie Jans haar World Servants ervaringen die ze heeft opgedaan in Nepal met ons delen. En die ervaringen hebben ook alles te maken met het thema…

Collectemunten

Collectemunten zijn verkrijgbaar bij Mijntje Veenstra, Kruisstraat 80 Oldemarkt. Tel: 06 13931052. 

Kerkbalans 2023

De actie Kerkbalans 2023 is weer ten einde. Wij hebben de voorlopige opbrengst kunnen vaststellen op € 56.681,50. Deze bijdrage is belangrijk voor het werk van onze plaatselijke kerk. Een resultaat waar we blij mee zijn. Wij willen u hartelijk danken voor uw bijdrage. Ook dit jaar waren er weer vele vrijwilligers die ons hebben geholpen de actie tot een succes te maken. Hartelijk dank voor iedereen die ons in welke vorm dan ook heeft geholpen. Kerk zijn wij samen! Hartelijke groet, College van Kerkrentmeesters.

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. 

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en CvK.

Agenda

Maandag 6 februari: Inleveren kopij Kerkklanken vóór 18.00 uur

Maandag 6 februari: Vergadering Kerkrentmeesters in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur

Dinsdag 7 februari: De Romeinenkring. Aanvang 20.00 uur in de Pastorie.

Woensdag 8 februari: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Agenda

Maandag 6 februari:   Bijbellezing in de Landerijen. Aanvang 19.00 uur.

Dinsdag 7 februari:    Catechisatie jeugd 12-16 jaar. In de Ontmoeting. Aanvang 19.00 uur.

Bijbellezing Landerijen

Maandagavond 6 februari is er weer een Bijbellezing in de Landerijen. Aanvang 19.00 uur. U bent hier allen van harte welkom. 

DRINGEND GEVRAAGD: 

Heren/dames/kinderkleding, Beddengoed, Dekens, Schoenen en kinderspeelgoed. Wij zijn op zoek naar kleding en speelgoed die schoon en heel zijn. U kunt de kleding brengen naar Janny Ferbeek, tel. 0561452483 en naar Gerda Koning tel. 0561720461. Alvast hartelijk dank.