Zondagsnieuws voor 4 juni 2023

Kerkdienst zondag 4 juni 2023 Zendingszondag

Oldemarkt:  9.30 uur Ds. E.H. Jans. M.m.v. Oegandees Kinderkoor.  BBQ na de dienst

Collectes: 1 Up4s; 2e  Zwaantje.

Livestream: Hans Bult

Zondagsschool: Geen zondagsschool

NB: Er is geen live uitzending van deze dienst. De uitzending zal later op de dag op YouTube worden geplaatst. Een link hiernaar vind u op de website.

Kerkdienst zondag 11 juni 2023

Paasloo:  9.30 uur Ds. E.H. Jans. 

Collectes: 1 Diaconie; 2e  College van Kerkrentmeesters; 

                 Uitgang: instandhouding gebouwen.

Livestream: Sjaco Bouwer

Zondagsschool: Henriëtte Jans en Linde de Graaf

Kerkklanken

Er staat weer een nieuwe Kerkklanken op de website.

Vakantie koster

Onze koster in Oldemarkt, Ina Bootsma, heeft vakantie van 4 t/m 25 juni. In deze periode wordt zij vervangen door Johannes en Bertha v.d. Veen (0561 451685).

Oppasdienst

Voor het opstarten van de kinderoppas hebben zich al vijf mensen aangemeld. Daar zijn we erg blij mee. Maar het is wel lastig om met zo weinig mensen een rooster rond te krijgen. We willen een proefperiode opstarten van september t/m december 2023 om de behoefte naar kinderoppas te peilen. Zou u nog eens willen overwegen om zich aan te melden? We zijn op zoek naar volwassenen, jong of oud, man of vrouw. 

We hebben uw hulp nodig. Graag opgeven bij de scriba. (scriba@hgop.nl of 06 22 14 24 55) Bedankt, ook namens de ouders!

Collecteopbrengst Compassion 28 mei

De collecte van zondag 28 mei jl. voor Compassion heeft €142,12 opgebracht en via de bank zijn nog 2 giften van €20,00 en €25,00 binnen gekomen. Hartelijk dank voor uw gift. Het bedrag is inmiddels overgemaakt aan Compassion.

Bedankt!

Lieve mensen hartelijk dank voor de gelukwensen

in welke vorm dan ook bij ons 40-jarig huwelijk.

Geweldig!

Harry & Janny Bouwer

Training ‘Leerling zijn’ 

1 juni was de slotavond van de Alpha cursus. Bij veel cursisten die de keuze voor Jezus hadden gemaakt, is er behoefte om zich meer te verdiepen in de Bijbel en te leren wat het inhoud om in het dagelijks leven Christen te zijn. Kent u deze behoefte ook? 

Vanaf september hopen we elkaar wekelijks te ontmoeten en samen de pelgrimsreis voort te zetten aan de hand van ‘Leerling zijn van Jezus’ . Wij doen dit met een boek ‘ Volg Jezus’ . Dit boek is een basistraining dat je helpt om een discipel (leerling) van Jezus Christus te zijn in het dagelijks leven.

Doel van de training

Tijdens deze training leer je:

• hoe je een volgeling van Jezus kunt worden en wat dat concreet inhoud in het dagelijks leven;

• de Heilige Geest beter te kennen en de vrucht van de Heilige Geest in je te laten groeien zodat je steeds meer op Jezus gaat lijken;

• over het evangelie van het Koninkrijk van God;

• wat Jezus bedoeld met de Grote Opdracht en hoe jij daarvoor kan worden ingezet.

15 juni ’s avonds 19.30 u in de Ontmoeting zal Volkert Muis een introductie geven op dit thema. 

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM !

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. 

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en CvK.

Agenda

Woensdag 7 juni: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Agenda

Maandag 12 juni: Bijbellezing Landerijen. Aanvang 19.00 uur.

Donderdag 15 juni: Gebedsdienst voor Oekraïne. Aanvang 19.30 uur in de Ontmoeting.

Jeugdavond

Op vrijdagavond 9 juni a.s. is er een activiteit voor de jongeren vanaf groep 8 van de basisschool. Om 18.00 u is de BBQ warm bij de pastorie aan het Marktplein. Rond 19.30 u vertrekken we naar het klimbos voor een partijtje lasergamen. Daarna zijn de jongeren nog welkom bij het kampvuur in de tuin van de pastorie, uiteraard met drinken en marshmallows. We zien jullie graag de 9e! Opgeven kan nog tot en met 6 juni bij Nadine: nadine.minnema@hotmail.com

Kleding voor Luttelgeest.

De winterkleding is weer opgeruimd, de zomerkleding weer tevoorschijn gehaald, dat geld ook voor de kleding verkoopt voor de vluchtelingen in Luttelgeest. Er is weer grote behoefte aan alles, dus heeft u kleding over wat schoon en heel is, voor groot en klein, wij zijn er heel blij mee. Ook schoenen is grote behoefte aan. U kunt de kleding brengen naar Jannie Verbeek tel.0561452483 of Gerda Koning tel.0561720461. Alvast hartelijk dank. 

Zomeravondconcert in Oldemarkt op zaterdag 10 juni 2023

Zaterdagavond 10 juni a.s. is er weer korenconcert in de Hervormde Kerk, Marktplein 7 in Oldemarkt, met de koren Cantemus Dominum uit Marknesse, Cantorij Emmeloord en Looft den Heer uit Oldemarkt. Diverse instrumentalisten en solisten laten van zich horen en ook is er samenzang. 

Het concert begint om 20.00 uur. De toegang is vrij, maar voor de onkosten wordt er een collecte gehouden. Er wordt ook uitgezonden via een livestream.

Na afloop is er, tegen een kleine vergoeding, koffie/thee/frisdrank bij een gezellig samenzijn in de Ontmoeting, het gebouw naast de kerk. Het belooft een afwisselende avond te worden! U bent van harte welkom.