Zondagsnieuws voor 23 juni 2024

Kerkdienst zondag 23 juni

Oldemarkt:      9.30 uur Ds. E.H. Jans. M.m.v. muziekteam.

Collecten: 1e Diaconie 2e College van Kerkrentmeesters, Uitgang: Instandhouding gebouwen

Livestream: Joël de Graaf

Zondagsschool: Janine Damhuis

Kinderoppas: Marlies Wallinga

Oldemarkt:      16.00 uur Ds. E.H. Jans

                        Gastsprekers: Elmer & Hannah

                        Marktpleindienst m.m.v. kidschoir Up4Us

Kerkdienst zondag 30 juni

Paasloo:      9.30 uur Ds. E.H. Jans

Collecten: 1e Diaconie 2e College van Kerkrentmeesters, Uitgang: Instandhouding gebouwen

Livestream: Jelmer Trox

Zondagsschool: Daniël Oord

Kinderoppas: Daniëlle Hakvoort

Leiding zomerzondagsschool

De vakantieperiode breekt bijna aan. Vakantie, ook voor de leiding van de zondagsschool/ kindernevendienst. Toch willen we, evenals voorgaande jaren, in die periode voor de kinderen  graag een eigen samenkomst organiseren “de zomerzondagsschool” Er zijn een aantal mensen die aangeboden hebben de zomerzondagsschool een zondag te willen leiden.

Echter, voor 4, 11 en 18 augustus is dat best lastig! Materiaal leveren we aan maar een eigen programma n.a.v. een Bijbelverhaal is ook prima! Mocht u/ jij één van die zondagen kunnen en willen helpen, dan hoor ik dat graag! geertengeadeboer@gmail.com. Met vriendelijke groet, Gea de Boer.

Jubileum

Op donderdag 27 juni vieren de heer en mevrouw Groenewoud uit IJsselham dat zij 50 jaar getrouwd zijn.

Op vrijdag 28 juni vieren de heer en mevrouw van Beek uit Oldemarkt eveneens dat zij 50 jaar geleden elkaar het ja-woord gaven.

Beide echtparen van harte gefeliciteerd met deze bijzondere huwelijksjubileums en Gods zegen op die dag en voor in de toekomst.

Vakantie koster

Onze koster in Oldemarkt, Ina Bootsma, heeft vakantie van 15 juni t/m 7 juli. Vervanging wordt geregeld door de kerkrentmeesters. Melden kan bij dhr. H. Elgersma.

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen.

Het banrekeningnummer voor collectemunten is: NL14RABO0361236727. Namens de diaconie en CvK.

Agenda

Woensdag 26 juni: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Zomerconcert Jeduthun Oldemarkt

Aan het eind van een muzikaal seizoen geeft Christelijke muziekvereniging Jeduthun weer hun jaarlijkse zomerconcert. Op zondag 30 juni om 15.00 uur spelen ze voor u de meest uiteenlopende muziek. Van liederen uit Disneyfilms tot mooie koralen, van muziek in de stijl van André Rieu tot muziek die gecomponeerd is door onze eigen dirigent Geert Jan Kroon. Het belooft een leuk en gezellig concert te worden. Dit keer gaat het plaatsvinden op het Marktplein in Oldemarkt. Wij zullen stoelen klaarzetten, zodat eenieder die wil kan komen zitten en luisteren. Bij slecht weer zullen we het concert verplaatsen naar de naastgelegen Hervormde Kerk. We hopen op een mooi concert! U komt toch ook?

Kleding Luttelgeest.

Helaas moet ik gaan stoppen met het inzamelen van kleding voor de vluchtelingen. Ik heb geen ruimte om de kleding zelf op te slaan, maar kon het altijd of bij Jannie Ferbeek of bij Els Kuit brengen. Zij gaan allebei verhuizen, dat betekent dat het ook voor mij stopt. Hartelijk dank voor alles wat wij mochten ontvangen, daar heeft u vele vluchtelingen blij mee gemaakt. Gerda Koning.

World Servants

Lieve mensen, Bij deze wil ik u alle bedanken voor uw sponsoring/support die ik mocht ontvangen voor mijn reis met World Servants. De zomer komt er aan en mijn reis naar Sierra Leone ook. U zult wel denken Sierra Leone? Ja dat klopt. De reis zou eerst naar Nepal gaan, maar dit is door omstandigheden gewijzigd. Ik lijk erg uit naar de reis en naar de mensen die wij daar gaan ontmoeten. We zijn de reis druk aan het voorbereiden en aan het plannen. Maar bij mijn persoonlijke planning loop ik tegen een probleem aan….Op zaterdag 27 juli word ik in Utrecht (P+R Westraven) verwacht om 03.25 uur of iets eerder.

 Mijn concrete vraag is zou iemand bereid zijn om mij op te halen in Emmeloord (mijn woonplaats) en mij weg te brengen naar Utrecht op deze dag en deze tijd? Natuurlijk wil ik de reiskosten vergoeden. Mocht u mij kunnen helpen wilt u mij dan mailen (a.kuit@hgop.nl) of aanspreken in de kerk? Groetjes, Alike