Zondagsnieuws voor 19 november 2023

Kerkdienst zondag 19 november 2023 

Oldemarkt:   9.30 uur mw. E. Pierik uit Steenwijk, Oecumenische dienst in de Hervormde kerk

Collecten: Voor het werk van Sjoukje de Wit in Soedan.

Livestream: Sjaco Bouwer

Zondagsschool: Annie Prins

Kinderoppas: Marlies Wallinga

Facere nec respicere

Doe wat goed is, zonder dank te verwachten of zonder op de gevolgen te letten. En daarom: kijk frank en vrij de toekomst in. Kijk vooruit, en laat de achteruitkijkspiegel maar voor wat die is. Doe wel en zie niet om!

De Oecumenische werkgroep Oldemarkt nodigt u uit in de Nederlands Hervormde Kerk te Oldemarkt om bovenstaand thema verder uit te diepen met voorganger pastor Esther Pierik, en wel op 19 november 2023, aanvang 09:30 uur.

Achter het orgel neemt Henk Braad plaats om ons allen muzikaal te begeleiden. Na afloop van de dienst zal er een collecte gehouden worden voor Zuid-Soedan. Wij hopen Sjoukje de Wit, ons allen wel bekend, welkom te mogen heten om één en ander van dit goede werk te vertellen. Mocht u op voorhand een gift willen geven dan kan dit op NL42RABO 0322 081 882 t.n.v. S.W. de Wit Inzake Soedan, want ook zij moeten vooruit!!

Kerkdienst zondag 26 november 2023 

Oldemarkt:   9.30 uur Ds. E.H. Jans en mevr. H. Kramer-de Jong, Laatste zondag kerkelijk jaar

Collectes: 1e Diaconie: Nood in Israël; 2e College van Kerkrentmeesters; Uitgang: instandhouding gebouwen; 

Livestream: Aron Bouwer

Zondagsschool: Janine Damhuis / Linde de Graaf

Kinderoppas: Hennie Boltjes

Pastoraat

De heer J. Bakker uit Oldemarkt is maandag jl. van de trap gevallen, waarbij hij wat verwondingen heeft opgelopen en door nader onderzoek is gebleken dat zijn lichaam zwak is;  nu ligt hij in het ziekenhuis te Zwolle. Willen we als gemeente rondom onze zieken staan en hen in onze gebeden gedenken?

Oproep voor het Kerstrondje

Is er iemand die een kerst netverlichting heeft? Het ziet er ook uit als een groot net. En misschien is er iemand die een zwarte partytent heeft? En dit uit wil lenen voor een idee tijdens Kerstrondje in de kerk? Laat het maar even weten,

Janny Bouwer 0561-452171 of fambouwer@ziggo.nl

GROOTHUISBEZOEK in PAASLOO dinsdag 21 november

Groothuisbezoek is ooit in het leven geroepen om naast de zondagse eredienst en incidenteel bezoek de mogelijkheid te bieden om als gemeente eenmalig een keer bij elkaar te komen om een thema te bespreken. Dat geloofsthema voor dit groothuisbezoek is: ‘de kerk, dat zijn wij’!

Op dinsdag 21 november a.s. komen wij om 19.30 uur bij elkaar in gebouw de Paasloë te Paasloo. U kunt zich opgeven bij: ds. Jans,  mevr. Kramer of één van de ouderlingen: ds. Jans, tel. 0561 – 750902, mail:  ds.jans@hgop.nl

mevr. Kramer, tel. 06 – 30016897, mail: heidi.kramer@hgop.nl, Trijntje de Jonge, tel. 06 – 21851464, mail: trijntjedejonge@gmail.com Astrid Elzenaar, tel. 06 – 12873488, mail: amlbromlewe@gmail.com.

Graag zien wij u op dit groothuisbezoek en u bent van harte welkom op dinsdag 21 november a.s. om 19.30 uur gebouw de Paasloë te Paasloo.

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. 

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en CvK.

Agenda

Maandag 20 november: Vergadering Moderamen in de Ontmoeting. Aanvang 19.30 uur.

Dinsdag 21 november: GGG Ossenzijl bij Willy Ram. Aanvang 20.00 uur.

Woensdag 22 november: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Donderdag 23 november: Training Leerling zijn. Om 19.30 uur in de Ontmoeting.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Agenda

Dinsdag 21 november:           Catechisatie jeugd 12-16 jaar. Van 18.45-19.30 uur in de Ontmoeting.

Bijbellezing Landerijen

Op maandagavond 20 november is er om 19.00 uur weer de Bijbellezing in de landerijen. U bent hier allen van harte welkom.

Together we believe

Dat is de titel van de kerststallentour van de band Trinity. Op zondag 17 december treedt de band Trinity op in Zwolle. Niet in het Hedon, maar in een manege waar de rijbak is omgetoverd in kerstsfeer met een podium. Zing mee uit volle borst en swing erop los terwijl je op de toonhoogte komt voor Kerst. De Kerststallentour van Trinity is uitgegroeid tot een ongekend feest dat je niet wilt missen! En als het feest losbarst kun je je warm dansen en zingen met Trinity songs en met kerstliedjes uit heel de wereld. 
Het jongerenteam wil hier graag met de (oudere) jongeren naar toe. Het concert begint om 19.00 uur en duurt tot ongeveer 20.45 uur. Ga jij ook mee? Meldt je dan aan bij Dave Prins via app 06-17121855.

Roosevelt vakantieweek
De Roosevelt vakantieweek in het Nieuw Hydepark te Doorn wordt gehouden van 16 maart 2024 tot en met 23 maart 2024 (week 12). Deze vakantieweek is bedoeld voor alleenstaanden. Het Nieuw Hydepark staat op het schitterende landgoed Hydepark. Het vakantiecentrum is rolstoelvriendelijk en beschikt over alle benodigde aangepaste faciliteiten. In het Nieuw Hydepark staat gastvrijheid en persoonlijke aandacht voorop. Er is ook altijd een predikant of geestelijk verzorger aanwezig. Heeft u belangstelling of vragen dan kunt u contact opnemen met: Femmie Minnema (0561-451212) Hein Dijkstra (06-42084888) Opgave voor deze vakantieweek; uiterlijk voor 15 januari 2024. 

Dringend kleding gevraagd!