Zondagsnieuws voor 19 maart 2022

Kerkdienst zondag 19 maart 2023

Oldemarkt:  9.30 uur Ds. E. H. Jans. m.m.v. Muziekteam

Collectes: 1 Diaconie; 2College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen.

Livestream: Sjaco Bouwer

Zondagsschool: Dave Prins

Kerkdienst zondag 26 maart 2023

Oldemarkt:  9.30 uur Mw. A. Oppewal, Drachten

Collectes: 1 Diaconie; 2College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen.

Livestream: Aron Bouwer

Zondagsschool: Annie Prins

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. 

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en CvK.

Agenda

Maandag 20 maart: Kerkenraadsvergadering in de Ontmoeting. Aanvang 19.30 uur.

Dinsdag 21 maart: GGG Ossenzijl. Bij Willy Ram, Lageweg 16 te Ossenzijl. Aanvang 20.00 uur.

Dinsdag 21 maart: Romeinenkring in de pastorie. Aanvang 20.00 uur

Woensdag 22 maart: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur

Maandag 27 maart: Inleveren kopy Kerkklanken vóór 18.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Agenda

Maandag 20 maart:    Bijbellezing. In de Landerijen. Aanvang 19.00 uur.

Dinsdag 21 maart:      Catechisatie jeugd 12-16 jaar. In de Ontmoeting om 19.00 uur.

Zaterdag 25 maart:     Jeugdavond 15-20 jaar. Bij Dave Prins W. Huismanstraat 12 Oldemarkt om 17.00 uur.

Bijbellezing Landerijen

Maandagavond 20 maart is er weer de Bijbellezing in de Landerijen. Aanvang is 19.00 uur. U bent hier allen van harte welkom.

Jeugdgroep

Zaterdag 25 maart komt de jeugdgroep 15-20 jaar bij elkaar bij Dave Prins. 

Tijdens deze avond gaan we afwisselend bezig met Bijbelstudie en doen we spellen. In eerste instantie zullen we aan de hand van een bijbelstudieboekje aan de slag gaan. Eigen onderwerpen kunnen natuurlijk ingebracht worden. 

We beginnen iedere 4e zaterdag van de maand om 17.00 uur met een avondmaaltijd. Deze zullen we ook samen maken. Om ongeveer 21.00 uur is de avond weer afgelopen. Het is gratis en iedereen tussen de 15 en 20 jaar is van harte welkom! Voor de boodschappen is het fijn als je laat weten of je komt. 

Tot snel! Dave Prins (06-17121855)

Roosevelt vakantieweek

De Roosevelt vakantieweek in het Nieuw Hydepark te Doorn wordt gehouden van 17 juni 2023 tot en met 24 juni 2023 (week 25). Deze vakantieweek is bedoeld voor alleenstaanden. Het Nieuw Hydepark staat op het schitterende landgoed Hydepark. Het vakantiecentrum is rolstoelvriendelijk en beschikt over alle benodigde aangepaste faciliteiten. In het Nieuw Hydepark staat gastvrijheid en persoonlijke aandacht voorop. Er is ook altijd een predikant of geestelijk verzorger aanwezig. Heeft u belangstelling of vragen dan kunt u contact opnemen met: Femmie Minnema (0561-451212) of Hein Dijkstra (06-42084888). Opgave voor deze vakantieweek; uiterlijk voor 13 april 2023. 

Sirkelslag Kids

Op vrijdagavond 14 april organiseren wij een SUPER leuke avond in de Ontmoeting aan het Marktplein in Oldemarkt. Deze avond is voor kinderen van groep 5 t/m 8. We gaan deze avond het spel Sirkelslag Kids spelen. 

Wat is Sirkelslag Kids? Lees dit maar!

Sirkelslag KIDS is een spannend en interactief spel tussen kindergroepen (8-12 jaar) uit heel Nederland. 

Vijf redenen om mee te doen aan Sirkelslag KIDS: 

·         Sirkelslag KIDS brengt Bijbelse thema’s op een laagdrempelige leuke manier bij de kinderen

·         Sirkelslag KIDS is goed voor de teambuilding, groepsopbouw en het vertrouwen binnen een groep

·         Sirkelslag KIDS is een kant-en-klaar programma voor een leuke avond

·         Sirkelslag KIDS spreekt kinderen niet alleen cognitief aan, maar juist ook op andere gebieden zoals creativiteit, kracht, inzicht & handigheid

·         Sirkelslag KIDS is gewoon erg leuk en spannend.

Wil je meedoen? Vul dan onderstaand strookje in en lever hem voor zaterdag 8 april in bij Janine Damhuis, Frieseweg 4 in Oldemarkt of stuur een mailtje naar janinedamhuis@hotmail.com. We zien je graag op vrijdag 14 april om 19.15 in de Ontmoeting aan het Marktplein. Het duurt tot ongeveer 21.30.

——————————————————————————————————————————————————-

Naam:…………………………………………………

Telefoonnummer: ………………………………………………

Ja, ik ben er bij op vrijdag 14 april!