Zondagsnieuws voor 19 februari 2023

Kerkdienst zondag 19 februari 2023

Paasloo:  9.30 uur Mw. Schotanus, St. Jansklooster.

Collectes: 1 Diaconie; 2College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen.

Livestream: Jelmer Trox

Zondagsschool: Henriëtte Jans en Linde de Graaf

Diaconiecollecte 19 februari: noodhulp Turkije en Syrië

Een zware aardbeving heeft een enorme ravage aangericht in Syrië en Turkije. Duizenden mensen zijn omgekomen en de verwachting is dat het aantal doden de komende dagen nog verder zal oplopen. Door de gevolgen van de aardbeving zijn ontzettend veel mensen gewond geraakt. Onder het puin wordt momenteel druk gezocht naar overlevenden. Veel mensen staan van het ene op het andere moment letterlijk in de bittere kou. Hulp is dringend nodig!! Hulp in de vorm van maaltijden, dekens, warme kleding en opvanglocaties. De diaconie collecte van 19 februari is bestemd  voor de noodhulp in de getroffen gebieden, en zal door de diaconie verdubbeld worden. U kunt uw bijdrage ook overmaken op het rekeningnummer van de diaconie: NL92 RABO 0361 2309 58  o.v.v. Noodhulp Turkije/Syrië

De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan. 

Kerkdienst zondag 26 februari 2023

Oldemarkt:  9.30 uur Ds. H. Poot, Oosternieland.

Collectes: 1 Diaconie; 2College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen.

Livestream: Remco Trox

Zondagsschool: Annie Prins 

Pastoraat

Mevrouw de Boer uit Oldemarkt is woensdag 15 februari weer thuisgekomen vanuit Wolvega, heel fijn voor u beiden! Nu volgt herstel en het aansterken voor mevr. de Boer; van harte beterschap gewenst!

Pastoraat vervolg.

Een  kaartje  sturen ….. Een aantal gemeenteleden wonen in diverse verzorgingscentra en het zou mooi zijn dat wij -als gemeenteleden- af en toe eens een kaartje naar hen toe sturen, dat wordt altijd zeer gewaardeerd; zij horen nog steeds bij onze kerkelijke gemeente! Er zijn gemeenteleden die zeer trouw een kaartje sturen naar personen in de verzorgingscentra, gelukkig!  De namen zijn als volgt:

Ø  Mevr. Krikke, Nijenstede, Joh. Bogermanstraat 1, 8331 GZ Steenwijk.

Ø  Mevr. J. Los-Jongschaap, Nijenstede, Joh. Bogermanstraat 1, 8331 GZ Steenwijk; kamer 8.

Ø  Mevr. Korpershoek,  Lindestede, Steenwijkerweg 49, 8471 KZ Wolvega, afd. ’t Hekkien, kamer 8226.

Ø  Heer T. Thomas, Sickenga-oord 1, 8471 BS Wolvega, app. 201.

Kerkklanken

Bij het proces van vervaardigen van Kerkklanken is iets misgegaan. Er zijn een aantal pagina’s dubbel en er missen een aantal pagina’s. Hierdoor ontbreekt een gedeelte van de diensten en de im memoriams. De im memoriams zullen in de volgende Kerkklanken nogmaals geplaatst worden. De diensten kunt vinden op de website en het Zondagsnieuws. Excuses hiervoor. Mocht u geen beschikking hebben tot bovenstaande kanalen en graag het dienstenoverzicht op papier willen ontvangen, dan kunt u contact opnemen met de scriba. Op de website is wel de juiste versie van Kerkklanken geplaatst. 

Vakantie ds. Jans

Ds. Jans heeft vakantie van 19 t/m 26 februari. In voorkomende gevallen, kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen.

Collectemunten

Collectemunten zijn verkrijgbaar bij Mijntje Veenstra, Kruisstraat 80 Oldemarkt. Tel: 06 13931052.   

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. 

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en CvK.

Agenda

Dinsdag 21 februari: GGG Ossenzijl. Aanvang 20.00 uur bij Willy Ram, Lageweg 16 te Ossenzijl

Woensdag 22 februari: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur

Maandag 27 februari: GGG ouderen. Ten huize van Trijntje de Jonge, Burgemeester Kuiperslaan 63 Oldemarkt. Aanvang 09:30

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Agenda

Maandag 20 februari:  Bijbellezing Landerijen. Aanvang 19.00 uur.

Vrijdag 24 februari:    Club jeugd 12-16 jaar. In de Ontmoeting. Aanvang 19.30 uur.

Zaterdag 25 februari: Jeugdgroep 15-20 jaar. Aanvang 17.00 uur bij Dave Prins, W. Huismanstraat 12 Oldemarkt

Donderdag 9 maart:   Studiebijeenkomst in de Ontmoeting over Israël en het Johannesevangelie. Aanvang 20.00 uur.

Bijbellezing Landerijen

Op maandag 20 februari is er weer een Bijbellezing in de Landerijen. Aanvang is 19.00 uur. U bent hier van harte welkom, ook bewoners buiten de landerijen! Het is een oecumenische bijeenkomst.

Jeugdgroep

Vanaf zaterdag 25 februari ga ik (Dave Prins) iedere maand op de 4e zaterdag een jeugdgroep houden.

Tijdens deze avond gaan we afwisselend bezig met Bijbelstudie en doen we spellen. In eerste instantie zullen we aan de hand van een bijbelstudieboekje aan de slag gaan. Eigen onderwerpen kunnen natuurlijk ingebracht worden. 

We beginnen iedere 4e zaterdag van de maand om 17.00 uur op bij mij thuis met een avondmaaltijd. Deze zullen we ook samen maken. Om ongeveer 21.00 uur is de avond weer afgelopen. Het is gratis en iedereen tussen de 15 en 20 jaar is van harte welkom! Voor de boodschappen is het fijn als je laat weten of je komt. 

Tot snel! Dave Prins (06-17121855)

Roosevelt vakantieweek

De Roosevelt vakantieweek in het Nieuw Hydepark te Doorn wordt gehouden van 17 juni 2023 tot en met 24 juni 2023 (week 25). Deze vakantieweek is bedoeld voor alleenstaanden. Het Nieuw Hydepark staat op het schitterende landgoed Hydepark. Het vakantiecentrum is rolstoelvriendelijk en beschikt over alle benodigde aangepaste faciliteiten. In het Nieuw Hydepark staat gastvrijheid en persoonlijke aandacht voorop. Er is ook altijd een predikant of geestelijk verzorger aanwezig. Heeft u belangstelling of vragen dan kunt u contact opnemen met: Femmie Minnema (0561-451212) of Hein Dijkstra (06-42084888). Opgave voor deze vakantieweek; uiterlijk voor 13 april 2023. 

Studiebijeenkomst met ds. Henk Poot over ‘Israël en het Johannesevangelie’

Op donderdag 9 maart 2023 is er in Oldemarkt een studiebijeenkomst met spreker ds. Henk Poot namens Christenen voor Israël. Het onderwerp van deze bijeenkomst is: Israël en het Johannesevangelie. De bijeenkomst vindt plaats in Gebouw de Ontmoeting, Marktplein 9,  Oldemarkt. Aanvang om 20:00 uur, toegang is gratis. Er is verkoop van producten uit Israël.

Thema: Er wordt wel gezegd dat geen evangelie zo pro-Joods is en geen evangelie zo anti-Joods. Hoe zit dat eigenlijk met de Joden in het evangelie van Johannes? En wie is deze volgeling van Jezus en waarom laat hij allerlei andere dingen zien dan de andere evangelisten? Wie zich er in verdiept ontdekt de bijzondere en prachtige boodschap van dit evangelie voor Israël. Omdat in Johannes de feesten een belangrijke rol spelen, gaan we in de laatste avond in op de betekenis van het Loofhuttenfeest.

Achtergrond spreker: Ds. Henk Poot is als predikant verbonden aan Christenen voor Israël. Hij studeerde theologie in Utrecht en heeft verschillende boeken op zijn naam staan, zoals ‘De Knecht des Heren’ ‘Abraham een vriend van God’, ‘Jozef, een Messiaanse geschiedenis’ en ‘Uittocht’ over het evangelie van Johannes. Ds. Poot leidt regelmatig groepen rond in Israël en is een veelgevraagd spreker.