Zondagsnieuws voor 16 juni 2024

Kerkdienst zondag 16 juni

Paasloo:      9.30 uur Mw. H. Kramer-de Jong, Emmeloord

Collecten: 1e Roemenië, school Cotus 2e College van Kerkrentmeesters, Uitgang: Instandhouding gebouwen

Livestream: Hans Bult

Zondagsschool: Daniël Oord

Kinderoppas: Hennie Boltjes

Collecte zondag 16 juni

Diaconie Collecte, Roemenië Project, School in Cotus.

De oorlog in Oekraïne, zo dichtbij Roemenië, zorgt voor een nieuwe crisis. Het is het gesprek van de dag en de militaire oefeningen voelen ineens als heel reëel. Veel erger nog is de enorme inflatie en stijging van de gasprijzen. Dat betekent voor de mensen in Cotus een dagelijks terugkerend probleem om de kinderen te voeden en er warm bij te zitten. Het project is bijzonder!! De kinderen zitten bij een verwarming op school, en ze krijgen ook een warme maaltijd. Een goede reden voor de analfabetische ouders om hun kinderen naar school te sturen. Zo kunnen de kinderen misschien de cirkel van de armoede doorbreken. Zeker in deze zware tijden hebben de kinderen van Cotus onze hulp hard nodig. De Diaconie beveelt deze collecte dan ook hartelijk bij U aan.

Kerkdienst woensdag19 juni

Paasloo:      19.30 uur Ds. E.H. Jans. Dienst van genezing en bemoediging

Kerkdienst zondag 23 juni

Oldemarkt:      9.30 uur Ds. E.H. Jans

Collecten: 1e Diaconie 2e College van Kerkrentmeesters, Uitgang: Instandhouding gebouwen

Livestream: Joël de Graaf

Zondagsschool: Janine Damhuis

Kinderoppas: Marlies Wallinga

Oldemarkt:      16.00 uur Ds. E.H. Jans

                        Gastsprekers: Elmer & Hannah ; Marktpleindienst m.m.v. kidschoir Up4Us

Voordracht ambtsdragers

Denkt u aan het inleveren van de briefjes met namen voor de voordracht van ambtsdragers? De briefjes kunnen in de brievenbus bij de Ontmoeting of via scriba@hgop.nl. Bedankt.

Vakantie koster

Onze koster in Oldemarkt, Ina Bootsma, heeft vakantie van 15 juni t/m 7 juli. Vervanging wordt geregeld door de kerkrentmeesters. Melden kan bij dhr. H. Elgersma.

Onkosten zendingszondag

Als diaconie hebben we van de zendingscommissie de giftenpot van de zendingszondag ontvangen met een bedrag van  €103,60. Hiervoor onze hartelijk dank.

Pastoraat.

De heer H. de Jonge uit Oldemarkt is een aantal dagen in het ziekenhuis te Groningen opgenomen geweest.

Hij heeft een behandeling ondergaan, die behoorlijk zwaar en heftig was. Maar het resultaat is fantastisch, want de heer de Jonge is nu pijnvrij, waar hij enorm dankbaar voor is. Wel staan de komende tijd nog chemo’s op de planning en laten we hopen, dat de chemo’s hun goede werking doen?

Mevr. Pieterson, is na 4 weken Zonnekamp weer thuisgekomen in Oldemarkt op donderdag 6 juni jl, wat zij erg fijn vindt.

Mevr. Mintjes uit Oldemarkt, is nog steeds in Berkenstede; het gaat goed met haar, ze heeft het naar haar zin en regelmatig krijgt ze therapie; voorlopig blijft ze nog in Berkenstede te Wolvega.

Laten we de zieken en de mensen in zorgcentra of ziekenhuis in onze gebeden meenemen!

Leiding zomerzondagsschool

De vakantieperiode breekt bijna aan. Vakantie, ook voor de leiding van de zondagsschool/ kindernevendienst. Toch willen we, evenals voorgaande jaren, in die periode voor de kinderen graag een eigen samenkomst organiseren “de zomerzondagsschool” Er zijn een aantal mensen die aangeboden hebben de zomerzondagsschool een zondag te willen leiden. Echter, voor 4, 11 en 18 augustus is dat best lastig! Materiaal leveren we aan maar een eigen programma n.a.v. een Bijbelverhaal is ook prima! Mocht u/ jij één van die zondagen kunnen en willen helpen, dan hoor ik dat graag! geertengeadeboer@gmail.com. Met vriendelijke groet, Gea de Boer.

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen.

Het banrekeningnummer voor collectemunten is: NL14RABO0361236727. Namens de diaconie en CvK.

Agenda

Maandag 17 juni: Vergadering Moderamen in de Ontmoeting. Aanvang 19.30 uur.

Woensdag 19 juni: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Geslaagd

Donderdag werden de examenuitslagen van de middelbare scholen bekend. Vele vlaggen hangen in het dorp en daarbuiten. Hierbij onze felicitaties voor de geslaagden!! Knappe prestatie na al die inspanning. De jongeren die mogen herkansen of misschien een jaar over moeten doen willen we hierbij Kracht wensen. Ook andere scholieren en studenten wensen we succes bij de afronding van het studiejaar.  En voor jullie allemaal een hele fijne vakantie en zegen voor de vervolgstappen! Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen.

Bijbelleesavonden in de Landerijen

Op 10 juni was in de Landerijen de laatste bijbelavond van het seizoen.

De bewoners werd gevraagd, waar de gift naar toe moest van het geld dat opgehaald was van de collecte’s.

Er kwam een voorstel om dit voor World Servants te doen, daar uit de R.K. Kerk één van de jongeren weer naar Afrika gaat om daar met een groep te bouwen. De reis daar naar toe, moeten ze zelf betalen. Iedereen vond dit een mooi doel, dus is de gift van 75 euro daar naar toe gegaan.

In september starten we weer met de bijbelavonden.

Kleding Luttelgeest.

Helaas moet ik gaan stoppen met het inzamelen van kleding voor de vluchtelingen. Ik heb geen ruimte om de kleding zelf op te slaan, maar kon het altijd of bij Jannie Ferbeek of bij Els Kuit brengen. Zij gaan allebei verhuizen, dat betekent dat het ook voor mij stopt.  Hartelijk dank voor alles wat wij mochten ontvangen, daar heeft u vele vluchtelingen blij mee gemaakt.            Gerda Koning.

World Servants

Lieve mensen, Bij deze wil ik u alle bedanken voor uw sponsoring/support die ik mocht ontvangen voor mijn reis met World Servants. De zomer komt er aan en mijn reis naar Sierra Leone ook. U zult wel denken Sierra Leone? Ja dat klopt. De reis zou eerst naar Nepal gaan, maar dit is door omstandigheden gewijzigd. Ik lijk erg uit naar de reis en naar de mensen die wij daar gaan ontmoeten. We zijn de reis druk aan het voorbereiden en aan het plannen.

Maar bij mijn persoonlijke planning loop ik tegen een probleem aan….

Op zaterdag 27 juli word ik in Utrecht (P+R Westraven) verwacht om 03.25 uur of iets eerder.

Mijn concrete vraag is zou iemand bereid zijn om mij op te halen in Emmeloord (mijn woonplaats) en mij weg te brengen naar Utrecht op deze dag en deze tijd?

Natuurlijk wil ik de reiskosten vergoeden. Mocht u mij kunnen helpen wilt u mij dan mailen (a.kuit@hgop.nl) of aanspreken in de kerk? Groetjes, Alike