Zondagsnieuws voor 15 januari 2023

Kerkdienst zondag 15 januari 2023

Oldemarkt:  9.30 uur Ds. E.H. Jans

Collectes: 1 Roosevelt vakantieweek; 2College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen.

Livestream: Jelmer Trox

Zondagsschool: Henriëtte Jans en Linde de Graaf 

Collecte Roosevelt vakantieweek 15 januari 2023

Roosevelt-Vakantieweek is dit jaar weer in het Nieuw Hydepark te Doorn, welke staat op het schitterende landgoed Hydepark. Deze vakantieweek, voor mensen met een lichamelijke beperking, wordt georganiseerd door het Diaconaal Streekverband Noordwest Overijssel. De gasten kunnen hier heerlijk genieten van de groene omgeving en de rust. Vanuit onze gemeente gaan er jaarlijks een paar leden mee. De Roosevelt-Vakantieweek wordt mogelijk gemaakt door de ondersteuning van heel veel vrijwilligers. Gastvrijheid en persoonlijke aandacht staan voorop! Er is altijd een predikant of geestelijk verzorger aanwezig. De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.

Kerkdienst zondag 22 januari 2023

Paasloo:  9.30 uur Ds. E.H. Jans

Collectes: 1 Israëlwerkgroep; 2College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen.

Livestream: Remco Trox

Zondagsschool: Daniël Oord

Pastoraat

Wouter, zoontje (4 jaar) van Arjen en Coriene Huisman, uit Oldemarkt, is afgelopen week opgenomen in het UMCG in Groningen. Door een blindedarmontsteking heeft hij abcessen in zijn buik. U kunt een kaartje sturen naar: 

Universitair Medisch Centrum Groningen

Huisman W.

Verpleegafdeling M2 kamernummer 12

Postbus 11.120

9700 CC Groningen.

We wensen Wouter beterschap en veel sterkte en Gods nabijheid voor dit gezin.

Save the date!!!!

Het is weer zover!! We hebben weer een activiteit!! Op zondag 5 februari willen we met elkaar weer iets leuks gaan doen. In plaats van een sjoelcompetitie of een BBQ, gaan we gezellig een BINGO organiseren. Het thema: een reis door de bijbel. Na de ochtenddienst in Paasloo, gaan we van start. Ook zullen we weer genieten van winterse soepen en andere lekkernijen. Opgave kan via de flyer. Dus SAVE THE DATE 5 februari!!!  U houdt deze datum toch ook vrij?

Actie kerkbalans 2023

In de weken van 14 t/m 28 januari gaan we weer van start met de actie kerkbalans 2023. Het thema voor dit jaar is: Geef vandaag voor de kerk van morgen.

De vrijwilligers brengen de antwoordenvelop bij u en halen deze later ook weer op. Om alle activiteiten in onze gemeente voort te kunnen zetten, doen wij een dringend beroep op u voor een financiële bijdrage. De toezeggingen worden op vrijdag 27 januari geteld en we hopen dan een mooi resultaat te zien. Het college van kerkrentmeesters 

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. 

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en CvK.

Agenda

Maandag 16 januari: Vergadering Moderamen in de Ontmoeting. Aanvang 19.30 uur.

Woensdag 18 januari: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Catechisatie

Dinsdag 17 januari:    Jeugd 12-16 jaar. Van 19.00 – 19.45 uur in de Ontmoeting.

Week van het Gebed voor de Eenheid van Christenen, van 15 tot en met 22 januari 2023, vanuit de  Gemeenschappelijke Kerken in Oldemarkt, Paasloo en Ossenzijl

De week van Gebed voor Eenheid van christenen moedigt Kerken aan om goed te doen en recht te zoeken. Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid, die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme. De Bijbeltekst die centraal staat komt uit Jesaja 1 vers 17; “Leer goed te doen; zoek het recht, houd tirannen in toom, kom op voor wezen en sta weduwen bij”. Wees tevens gastvrij voor vluchtelingen; kortom wij zeggen het Jesaja na: “Doe het goede en zoek het recht”.

In zeven bijeenkomsten in alle kerken in Oldemarkt, Paasloo en Ossenzijl komen wij rond dit thema bij elkaar. Wij hopen dat veel mensen geïnteresseerd zijn en één of meerdere bijeenkomsten willen bijwonen.

–                     Zondag 15 januari 2023 begint het ’s morgens in de eigen Kerk met aandacht voor het thema; “Het goede leren doen”.

–                     Maandag 16 januari om 19.30 uur  in de Vrije Zendings Gemeente in Ossenzijl  gaan we nadenken over de tekst “Met vreugde recht doen”.

–                     Dinsdag 17 januari  in de Ontmoeting naast de Hervormde kerk in Oldemarkt om 19.30 uur met het thema “Wij – niet ik”.

–                     Woensdag 18 januari bij de Protestantse Gemeente in Oldemarkt  -19.30 uur -, staat de volgende tekst centraal; “Zie de tranen van de onderdrukten”.

–                     Donderdag 19 januari opent de Hervormde kerk in Paasloo zijn deuren voor u met het thema; “Zing voor ons een vrolijk lied”.  Aanvang 19.30 uur.

–                     Vrijdag 20 januari in de Rooms Katholieke Kerk in Oldemark (19.30 uur), met als overdenking; “Dat hebben jullie voor Mij gedaan”.

–                     En zondag 22 januari is de afsluitende viering weer in de eigen Kerk  met als thema; “Herstel van verbinding”.

Wij hopen dat wij gezegende  diensten met elkaar mogen vieren. De Voorbereidingscommissie.

DRINGEND GEVRAAGD: 

Heren/dames/kinderkleding, Beddengoed, Dekens, Schoenen en kinderspeelgoed. Wij zijn op zoek naar kleding en speelgoed die schoon en heel zijn. U kunt de kleding brengen naar Janny Ferbeek, tel. 0561452483 en naar Gerda Koning tel. 0561720461. Alvast hartelijk dank.

Alpha cursus

De Alpha-cursus gaat weer van start!. Het is een introductiecursus over het christelijk geloof en beslaat 13 avonden en (een gedeelte van) een weekend. Maar de ervaring leert dat velen die al jaren kerkelijk betrokken zijn, door deze cursus weer verfrist worden in hun geloofsleven en dagelijks leven. 

We beginnen elke avond om 18:30 uur met een – heerlijke! – warme maaltijd en de avonden duren tot 21:30 uur. We komen deze keer bij elkaar op de donderdagavonden in De Ontmoeting. Voor meer info over de cursus zie: https://alpha-cursus.nl/

Overzicht van de data met thema van de bijeenkomsten: 

2 februari        Wie is Jezus?

9 februari        De liefde van God: De betekenis van het kruis

16 februari      Hoe kun je geloven

23 februari      Bidden: Interactief met God

9 maart            Bijbel lezen: Waarom en hoe?

16 maart          Gods leiding in ons leven      

24-26 maart    Alpha weekend: Wie is de Heilige Geest? – Wat doet de Heilige Geest?

30 maart          Over genezing gesproken

13 april            Goed nieuws!

20 april            Hoe het kwade te weerstaan 

11 mei             Over kerk en wereld 

25 mei             Slotavond

Voor info en aanmelding kunt u/jij terecht bij ds. Egbert Jans, tel. 0561-750902, e-mail ds.jans@hgop.nl of bij mevr. Henny Oord, 0561-452297, e-mail hennyoord@hotmail.com Hartelijk welkom!