Zondagsnieuws voor 12 november 2023

Kerkdienst zondag 12 november 2023 

Oldemarkt:   9.30 uur Ds. E.H. Jans, jeugddienst m.m.v. Band of Brothers. Thema: ‘Ik ben’.

Collectes: 1e Compassion; Uitgang: onkosten.

Livestream: Hans Bult

Zondagsschool: Daniël Oord

Kinderoppas: Marlies Wallinga

Kerkdienst zondag 19 november 2023 

Oldemarkt:   9.30 uur mw. E. Pierik, Oecumenische dienst

Collectes: door commissie bepaald; 

Livestream: Sjaco Bouwer

Zondagsschool: Annie Prins

Kinderoppas: Marlies Wallinga

GROOTHUISBEZOEK in de LANDERIJEN op 14 november en 

in  Gebouw  Paasloë  te  PAASLOO  op  dinsdag  21 november.

Groothuisbezoek is ooit in het leven geroepen om naast de zondagse eredienst en incidenteel bezoek de mogelijkheid te bieden om als gemeente eenmalig een keer bij elkaar te komen om een thema te bespreken. Dat geloofsthema voor dit groothuisbezoek is:  ‘de  kerk,  dat  zijn  wij’!

Op dinsdag 14 november a.s. komen we om 14.30 uur bij elkaar in de Landerijen. Ook mensen van buiten de Landerijen zijn van harte welkom.

Op dinsdag 21 november a.s. komen wij om 19.30 uur bij elkaar in gebouw de Paasloë te Paasloo. U kunt zich voor beide data opgeven bij: ds. Jans,  mevr. Kramer of één van de ouderlingen: 

ds. Jans, tel. 0561 – 750902, mail:  ds.jans@hgop.nl

mevr. Kramer, tel. 06 – 30016897, mail: heidi.kramer@hgop.nl

Trijntje de Jonge, tel. 06 – 21851464, mail: trijntjedejonge@gmail.com

Astrid Elzenaar, tel. 06 – 12873488, mail: amlbromlewe@gmail.com.

Graag zien wij u op dit groothuisbezoek en u bent van harte welkom op  dinsdag 14 november a.s. om 14.30 uur in de Landerijen! Of op dinsdag 21 november a.s. om 19.30 uur gebouw de Paasloë te Paasloo.

Gemeenteavond HGOP 

Maandag 13 november organiseert het College van Kerkrentmeesters een voorlichtings- en discussieavond over het financiële reilen en zeilen van de kerk. Om 20.00 uur starten we in De Ontmoeting (Oldemarkt). Tijdens deze bijeenkomst willen wij u informeren over ons beleggingsstatuut en zullen wij actuele ontwikkelingen met u delen. Uiteraard is er ruimte voor het stellen van vragen. We hopen op u komst!.

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. 

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en CvK.

Agenda

Maandag 13 november: Gemeenteavond m.b.t. financiën en beleggingsstatuur kerkrentmeesters. Aanvang 20.00 uur in de Ontmoeting.

Dinsdag 14 november: Hebreeënkring in de pastorie. Aanvang 20.00 uur.

Woensdag 15 november: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Donderdag 16 november: Training Leerling zijn. Om 19.30 uur in de Ontmoeting.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Agenda

Dinsdag 14 november:           Catechisatie jeugd 12-16 jaar. Van 18.45-19.30 uur in de Ontmoeting.

Sing-in Jeduthun en Henk Braad

Op zondag 12 november om 16.00 uur organiseert christelijke muziekvereniging Jeduthun samen met Henk Braad op orgel een sing-in. Dit zal plaatsvinden in de Hervormde kerk in Oldemarkt. Allemaal bekende Christelijke liederen zullen opgevoerd worden en de teksten zullen daarbij gepresenteerd worden, zodat u kan meezingen. Het belooft een mooie middag te worden met samenzang en muziek. Komt u ook?

Facere nec respicere

Doe wat goed is, zonder dank te verwachten of zonder op de gevolgen te letten. En daarom: kijk frank en vrij de toekomst in. Kijk vooruit, en laat de achteruitkijkspiegel maar voor wat die is. Doe wel en zie niet om!

De Oecumenische werkgroep Oldemarkt nodigt u uit in de Nederlands Hervormde Kerk te Oldemarkt om bovenstaand thema verder uit te diepen met voorganger pastor Esther Pierik, en wel op 19 november 2023, aanvang 09:30 uur.

Achter het orgel neemt Henk Braad plaats om ons allen muzikaal te begeleiden. Na afloop van de dienst zal er een collecte gehouden worden voor Zuid-Soedan. Wij hopen Sjoukje de Wit, ons allen wel bekend, welkom te mogen heten om één en ander van dit goede werk te vertellen. Mocht u op voorhand een gift willen geven dan kan dit op NL42RABO 0322 081 882 t.n.v. S.W. de Wit Inzake Soedan, want ook zij moeten vooruit!!

Gebedsavond voor vrede

Elke derde donderdagavond van de maand (om 19.30 uur) wordt er in  Oldemarkt in één van de drie kerken een half uurtje gebeden voor vrede, dichtbij en wereldwijd. Helaas is de noodzaak alleen maar  toegenomen, want het is ontstaan door de oorlog in Oekraïne en Rusland en nu zijn er in diverse landen oorlog, dieptriest! We zingen wat met elkaar, steken een klein kaarsje aan, lezen uit de Bijbel of een andere tekst en zijn samen stil. Op 16 november a.s. om 19.30 uur hopen we weer bij elkaar te komen in gebouw de Ontmoeting in Oldemarkt. U bent van harte welkom!

Dringend kleding gevraagd!

*U kunt de kleding e.d. brengen bij Gerda Koning (0561 720461) en  Jannie Verbeek (0561 452483).