Zondagsnieuws voor 12 februari 2023

Kerkdienst zondag 12 februari 2023 

Oldemarkt:  9.30 uur Ds. E.H. Jans Gezinsdienst

Collectes: 1 Diaconie; 2College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen.

Livestream: Aron Bouwer

Zondagsschool: Geen zondagsschool

Deze dienst is een gezinsdienst met als thema ‘Prison Break’. Tijdens deze dienst zal Rosalie Jans haar World Servants ervaringen die ze heeft opgedaan in Nepal met ons delen. En die ervaringen hebben ook alles te maken met het thema…

Kerkdienst zondag 19 februari 2023

Paasloo:  9.30 uur Mw. Schotanus, St. Jansklooster.

Collectes: 1 Diaconie; 2College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen.

Livestream: Jelmer Trox

Zondagsschool: Henriëtte Jans en Linde de Graaf 

Pastoraat

Mevrouw Tietema uit Oldemarkt wordt binnenkort geopereerd voor een nieuwe heup. Ze krijgt kort van te voren te horen wanneer dat precies zal zijn. 

Alvast Gods genezende kracht toegewenst tijdens en na de operatie.

Diaconiecollecte 19 februari: noodhulp Turkije en Syrië

Een zware aardbeving heeft een enorme ravage aangericht in Syrië en Turkije. Duizenden mensen zijn omgekomen en de verwachting is dat het aantal doden de komende dagen nog verder zal oplopen. Door de gevolgen van de aardbeving zijn ontzettend veel mensen gewond geraakt. Onder het puin wordt momenteel druk gezocht naar overlevenden. Veel mensen staan van het ene op het andere moment letterlijk in de bittere kou. Hulp is dringend nodig!! Hulp in de vorm van maaltijden, dekens, warme kleding en opvanglocaties. De diaconie collecte van 19 februari is bestemd  voor de noodhulp in de getroffen gebieden, en zal door de diaconie verdubbeld worden. U kunt uw bijdrage ook overmaken op het rekeningnummer van de diaconie ; NL92 RABO 0361 2309 58  o.v.v. Noodhulp Turkije/Syrië

De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan. 

Dank u wel!

Heel hartelijk dank voor de kaarten en alle andere blijken van medeleven m.b.t. mijn ziekenhuisopname  en weer thuiskomen. Deze uitingen van medeleven én verbondenheid zijn door mij als zeer waardevol ervaren. 

T. Feenstra, Kl. Muisstraat 27.

Vakantie ds. Jans

Ds. Jans heeft vakantie van 19 t/m 26 februari. In voorkomende gevallen, kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen.

Collectemunten

Collectemunten zijn verkrijgbaar bij Mijntje Veenstra, Kruisstraat 80 Oldemarkt. Tel: 06 13931052.   

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. 

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en CvK.

Agenda

Dinsdag 14 februari: De Romeinenkring. Aanvang 20.00 uur in de Pastorie.

Woensdag 8 februari: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Agenda

Dinsdag 14 februari:  Catechisatie jeugd 12-16 jaar. In de Ontmoeting. Aanvang 19.00 uur.

Donderdag 16 februari: Gebed voor Oekraïne. In de kerk van de Prot. Gemeente. Aanvang 19.00 uur.

Roosevelt vakantieweek

De Roosevelt vakantieweek in het Nieuw Hydepark te Doorn wordt gehouden van 17 juni 2023 tot en met 24 juni 2023 (week 25). Deze vakantieweek is bedoeld voor alleenstaanden. Het Nieuw Hydepark staat op het schitterende landgoed Hydepark. Het vakantiecentrum is rolstoelvriendelijk en beschikt over alle benodigde aangepaste faciliteiten. In het Nieuw Hydepark staat gastvrijheid en persoonlijke aandacht voorop. Er is ook altijd een predikant of geestelijk verzorger aanwezig. Heeft u belangstelling of vragen dan kunt u contact opnemen met: Femmie Minnema (0561-451212) of Hein Dijkstra (06-42084888). Opgave voor deze vakantieweek; uiterlijk voor 13 april 2023.