Zondagsnieuws 1 januari 2023

Zaterdag 31 december:                           Oudejaarsavond

                       *** gezamenlijke dienst in de Herv. Kerk 

19.30 uur: Pastor Esther Pierik uit Steenwijk.

Collecten: Diaconie en Kerk.

Thema: Toekomst vol hoop

Zondag 1 januari:                                   Nieuwjaarsdag

                       ***gezamenlijke dienst in PKN

9.30 uur : Dhr. A. Weemstra uit Vries

Collecten: Diaconie en Kerk

Koster: Wim Homan. 

Uitdelen ZN: Sanja Homan

*Er is koffiedrinken na de dienst. Iedereen is daar van harte welkom!

**Wegens omstandigheden kan deze dienst niet via Facebook worden gevolgd. Wel is het mogelijk via Kerkdienstgemist.nl de dienst te beluisteren.

Kerkdienst zondag 8 januari 2023

Paasloo:  9.30 uur Mw. H. Kramer – de Jong

Collectes: 1 Diaconie; 2College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen.

Livestream: Aron Bouwer

Zondagsschool: Geen Zondagsschool 

Pastoraat

Dhr. T. Feenstra uit Oldemarkt is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis.

Een spoedig herstel en Gods genezende kracht gewenst.

Koks gezocht voor Alpha-avonden

Er worden nog gemeenteleden gezocht die zouden willen koken voor de Alpacursus die volgend jaar gestart wordt. Kosten mogen gedeclareerd worden.

Kerkklanken

Er staat weer een nieuwe Kerkklanken op de website.

Verwarming tijdens Kerkdiensten

Terwijl het nu ‘s nachts 10 graden vriest, willen wij als kerkrentmeesters U allen heel erg bedanken voor uw grote begrip voor de beslissing om de temperatuur tijden de kerkdiensten van 21 oC naar 19 oC te verlagen. Wij hebben gemerkt, dat vrijwel iedereen zijn winterjas, een sjaal of een extra trui meeneemt. Afgelopen zondag was het in Oldemarkt wel aan de frisse kant, vooral doordat de tussendeur regelmatig openging. Als we ook dààr met elkaar op letten zolang het nodig is, dan hoeft niemand bang te zijn, dat het echt onbehaaglijk wordt in de komende maanden.

Parkeren in Paasloo

Verder heeft U vast wel gemerkt, dat het parkeerterrein in Paasloo flink is uitgebreid, waardoor er zelfs bij trouwerijen of begrafenissen  voldoende parkeerruimte is. Maar dat betekent ook, dat voor de meesten van ons parkeren aan de Binnenweg niet meer nodig is. Daar zijn wel 2 parkeerplaatsen voor invaliden. Als dat niet voor U geldt, dan is ons verzoek of U zoveel mogelijk naast of achter de kerk wil parkeren. 

Ook hiervoor dank. 

Energietoeslag

Via het Diaconaal Platvorm Steenwijkerland is er een bericht binnengekomen dat nog niet iedereen die er voor in aanmerking komt de Energietoeslag heeft aangevraagd.

Om inwoners van de gemeente te ondersteunen die in de problemen komen door gestegen energieprijzen is er een vergoeding beschikbaar, de Energietoeslag.

De Gemeente Steenwijkerland heeft zelf al iedereen benaderd die een uitkering heeft of onder de minimaregeling van de gemeente valt, maar helaas heeft zij niet iedereen kunnen bereiken die buiten de regeling vallen.

 De gemeente roept dan ook iedereen op die in aanmerking komt, maar nog geen bericht heeft ontvangen van de gemeente,  om alsnog deze toeslag aan te vragen.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

§ U heeft een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm.

§ U bent 18 jaar of ouder en woont in de gemeente Steenwijkerland.

§ U heeft een zelfstandige woning. Een zelfstandige woning is een woning met eigen ingang en eigen keuken en toilet.

§ Het energiecontract staat op uw naam.

Wanneer u in mogelijk in aanmerking komt, kijk dan op www.steenwijkerland.nl en zoek op meer informatie over de Energietoeslag en de overige voorwaarden. Of neem telefonisch contact op, het algemene telefoonnummer van de gemeente is 14 0521 (geen netnummer nodig). Kent u iemand die hier mogelijk voor in aanmerking komt, wijst u diegene dan op de mogelijkheid om de Energietoeslag aan te vragen. Een ander kan er enorm mee geholpen worden.

Bent u student en komt u door de energieprijzen in financiële problemen? Neem ook dan contact op met de Gemeente Steenwijkerland.

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. 

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en CvK.

Agenda

Maandag 2 december: Vergadering Kerkrentmeesters in De Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur

Dinsdag 3 januari: Diaconievergadering in De Ontmoeting.Aanvang 19.30 uur.

Woensdag 4 januari: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Iedereen 365 dagen gevuld met warmte, liefde en licht toegewenst in 2023