Liturgie voor zondag 15 januari 2023

‘Als Christus zijn’

Deze dienst is in het kader van de week van gebed waarvoor dit jaar het thema Doe goed, zoek recht wordt aangereikt vanuit Jesaja 1:17: Zoek het recht, houd tirannen in toom, kom op voor wezen, sta weduwen bij.

WELKOM – AFKONDIGINGEN

LIED 67: 1 & 2

BEMOEDIGING EN GROET – KLEIN GLORIA (195)

LIED 283

GEBODEN & GEBED

LIED Kom aan boord

Voor de zieken – voor de armen

voor de mensen met verdriet

Voor het kind dat blijft proberen

maar toch denkt: het lukt me niet

Voor de zwerver die moet zwerven

en geen plek heeft waar hij hoort

is er altijd nog die Ene en die roept:

Kom maar aan boord!

Kom aan boord

ook voor jou is er een plekje

waar je hoort

laat de hoop niet langer varen

Kom aan boord

sta niet doelloos aan de kant

want er is een hart vol liefde

pak die uitgestoken hand

Voor het meisje dat blijft denken

alles gaat bij mij steeds mis

Voor de jongen die al vaker

uit de boot gevallen is

voor het kindje dat nog nooit

van trouw of liefde heeft gehoord

is er altijd nog die Ene en die roept:

Kom maar aan boord!

Kom aan boord …(2x)

BIJ VERTREK VAN DE KINDEREN:

Wij gaan voor even uit elkaar

en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God.

Op Hem zijn wij gericht.
 
Wij geven Gods verhalen door

En wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht

door wat er wordt verteld.


Straks zoeken wij elkaar weer op

en elk heeft zijn verhaal
Het licht verbindt ons met elkaar:

het is voor allemaal!

SCHRIFLEZING: Jesaja 1:10-20

LIED 858: 1, 2 & 4

SCHRIFTLEZING: Filippenzen 2:1-16

PREEK: ‘Als Christus zijn’

Tekst: ‘Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had’ (Fil.2:5)

LIED 973

DANKGEBED & VOORBEDE – ONZE VADER

LIED 969

ZEGEN, beantwoord met Lied 415:3

Amen, amen, amen,

dat wij niet beschamen

Jezus Christus, onze Heer,

Amen, God, uw Naam ter eer