Liturgie voor 5 maart 2023

Zondag 5 maart 2023

Paasloo

‘Timmermanszoon’

LIED 530

WOORD VAN WELKOM

LIED 93: 1 & 4

BEMOEDIGING EN GROET, KLEIN GLORIA

LIED 869: 1 & 3

GEBODEN EN GEBED

LIED ‘Mijn God is zo g-o-e-d

Mijn God is zo g-o-e-d

Hij wijst mij de juiste w-e-g

ik geef Hem mijn hele h-a-r-t

Hij vult mij met Zijn l-i-e-f-d-e

Refrein.

Want zo is Jezus, Jezus, J-e-z-u-s

als Hij mij vraagt: “hou jij van Mij?”

zeg ik: “Y-e-s!” Yes!

en als ik deze woorden spel vergeet ik nooit meer

Hij is de a-l-l-e-r-g-r-o-o-t-s-t-e Heer!

Ik lees in Zijn w-o-o-r-d

ik praat met Hem elke d-a-g

Hij zegt: Wandel in Mijn l-i-c-h-t

want je bent mijn lieve k-i-n-d

(Refrein)

PAASPROJECT: WIE? WAT? WAAR!

De kinderen gaan naar hun eigen samenkomst. Wij zingen:

Wij gaan voor even uit elkaar

en delen nu het licht.

Dat licht vertelt ons iets van God.

Op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door.

En wie zich openstelt

ervaart misschien een beetje licht

door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op

en elk heeft zijn verhaal.

Het licht verbindt ons met elkaar:

het is voor allemaal.

SCHRIFTLEZING: Markus 6:1-6

LIED 413

SCHRIFTLEZING: Lukas 4:31-37

PREEK: ‘Timmermanszoon’

LIED 870: 1, 2, 3, 4 & 5 (beurtzang)

DANKGEBED – VOORBEDE – ONZE VADER

COLLECTE

LIED 903: 1 & 6

Zegen, beantwoord met lied 514:3