Liturgie voor 29 januari 2023 ochtenddienst

WOORD VAN WELKOM – AFKONDIGINGEN

LIED 95: 1 & 3

BEMOEDIGING EN GROET, KLEIN GLORIA

LIED 792

GEBODEN EN GEBED

LIED Bid, waar je ook mee zit – Herman Boon https://www.youtube.com/watch?v=q_NVvAwCSb8)

Loop je al een tijdje met een groot probleem

En weet je niet zo goed waar moet ik er nou mee heen

Blijft ’t maar malen in je kop.

En je zit maar te piekeren: Hoe los ik het nou op?

Nou…bid, bid, waar je ook mee zit.

Ik zeg je: Bid, bid, waar je ook mee zit.

Loop er nou niet langer mee door.

Maar bid, bid, bid ervoor!

DE KINDEREN GAAN NAAR HUN EIGEN RUIMTE – WIJ ZINGEN:

Wij gaan voor even uit elkaar

en delen nu het licht.

Dat licht vertelt ons iets van God.

Op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door.

En wie zich openstelt

ervaart misschien een beetje licht

door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op

en elk heeft zijn verhaal.

Het licht verbindt ons met elkaar:

het is voor allemaal.

SCHRIFTLEZING: Jesaja 53

LIED 69: 3 & 8

PREEK: ‘Mythe of werkelijkheid: De lijdende Knecht’

LIED 176: 1, 2 & 3

VIERING HEILIG AVONDMAAL

GEZANG 351, Liedboek der kerken, 1, 2 & 3

          Zie ons heden voor U treden,

         God die goedheid zijt,

         die ons hebt gegeven

         Christus, ’t eeuwig leven,

         eens en voor altijd.

          God van zegen, onzentwege

         hebt Ge uw Zoon gezaaid;

         en het zaad werd wakker:

         op de wereldakker

         wordt met vreugd gemaaid.

          Ach, wij smeken: in dit teken,

         Heer, maak ons gewis,

         dat Gij ons zult schenken

         boven alle denken

         wat ons nodig is.

TIJDENS DE VIERING: LIED 574

DANKGEBED – VOORBEDE – ONZE VADER

SLOTLIED: LIED 755

ZEGEN, beantwoord met lied 514:3

Amen, amen, amen,

dat wij niet beschamen

Jezus Christus, onze Heer

Amen, God, uw Naam ter eer!