Liturgie voor 19 maart 2022

Zondag 19 maart 2023  –  09.30 uur Oldemarkt

thema: “Jezus, het hemelse brood”  (Johannes 6:25-51)

Welkom & afkondigingen

Zingen

– OPW 573 Wij zijn hier bij elkaar

Stil gebed, bemoediging en groet.

– NLB 195 Ere zij de Vader en de Zoon

Zingen

– OPW 369 Door uw genade, Vader

Gebed

Zingen

– OPW 742 Dit is het Lam

Kinderen naar zondagschool

– Wij gaan voor even uit elkaar

Lezing Johannes 6:25-51

Verkondiging

Zingen

– OPW 27 Leid mij Heer

Dankgebed & voorbede

Zingen slotlied

– OPW 832 Jezus, Overwinnaar!

Zegen

– NLB 415:3 Amen, amen, amen