Liturgie voor 16 juni 2024

Liturgie 16 juni 2024 – Paasloo

NLB 970

Welkom

Psalm 72 vers 1 en 7

 • Geef, Heer, de koning uwe rechten…
 • Laat ons de grote naam bezingen…

Stil gebed, Bemoediging en groet

NLB 195 – Klein Gloria

NLB 967 vers 1, 4, 5 en 7

 • Zonne der gerechtigheid…
 • Open overal de poort…
 • Geef geloof aan wie Gij zendt…
 • Alle eer en macht en kracht…

Leefregel

Psalm 1 vers 1 en 2

 • Gezegend hij, die in der bozen raad…
 • Hij is een groene boom die staat gepland…

Gebed

Kindermoment

Kinderlied – NLB 218 vers 1,4 en 5

 • Dank U voor deze nieuwe morgen…
 • Dank U voor steun in moeilijkheden…
 • Dank U voor alle mooie klanken…

Wij gaan voor even uit elkaar

Schriftlezing: Mattheüs 20:1-16

NLB 991 vers 1, 2, 5, 7 en 8

 • De eersten zijn de laatsten…
 • God moge ons behoeden…
 • Wie later is geboren…
 • Veracht dan niet de kleinen…
 • De eersten zijn de laatsten…

Verkondiging

NLB 966 vers 1, 4 en 5

 • Het heil des hemels werd ons deel…
 • Want wie hier leeft op zijn gezag…
 • Lof Vader, Zoon en Heilige Geest…

Dankgebed en voorbeden

Collecte

LvK gezang 465 vers 1 en 5  

 • Van U zijn alle dingen…
 • U zal ik eeuwig eren…

Zegen

NLB 415 vers 3