Liturgie voor 12 maart 2023

‘God spreekt jouw taal!’

Voor de dienst ‘Kolsters band’

Welkom & afkondigingen

Zingen: Opwekking 539 Kom, nu is de tijd

Bemoediging en groet

Zingen: Opwekking 612 In uw aanwezigheid

Woorden van opwekking

Zingend bidden wij: Spreek, o Heer (Opwekking 689)

Lezen: Handelingen 2:1-11

Het Woord aan het woord: God spreekt jouw taal!

Zingen: Opwekking 802 Hier is mijn hart, Heer

Dankgebed en voorbeden

Collecte – tijdens collecte: Woorden, woorden (lied René)

Slotlied: In U weet ik wie ik ben

Zegen & Vrede van God zingen (Opwekking 602)

Naspel door band